De wereld van Luther en zijn liederen – zondag 15 oktober

Zang- en orgelmiddag 

Aan de hand van enkele liederen van Luther ontdekken we de invloed daarvan op de
orgelmuziek. We zingen de liederen, er wordt informatie gegeven en er klinken werken
uit de orgelliteratuur, waarbij de muziek van Johann Sebastian Bach zeker niet zal
ontbreken.
Organist: Henk Kamphuis
Datum: zondag 15 oktober van 15.30 – 16.45 uur
Plaats: De Grote Kerk
Kosten: vrijwillige bijdrage bij de uitgang

Toelichting op de liederen: ds. Pieter Endedijk