Afgelast

Beste lezer,

Met veel spijt hebben collega Endedijk en ik in onderling overleg besloten om de presentatie over Exodus-Pesach (zie onderstaand bericht) af te gelasten. Overal is grote onzekerheid over de risico’s die verbonden zijn aan een dergelijke bijeenkomst. Mensen besluiten om niet te gaan, anderen aarzelen. Het lijkt ons in dat verband beter om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te verschaffen en dat heeft ons gebracht tot dit besluit. We hopen en verwachten dat u daar begrip voor hebt. Als de presentatie op een later tijdstip wel doorgaat dan krijgt u daarover bericht.

Vriendelijke groeten van Koos Sluiter

Taizé-reis

Workshop Taizé in Almelo
Een ochtend in de sfeer van de gemeenschap van Taizé: met vieringen in Taizé-stijl, een inleiding over een thema met daarna onderling gesprek en tot besluit een maaltijd in Taizé stijl. Zo ervaar je iets van het ritme en de sfeer van Taizé. Het thema ‘verzoening’ is wezenlijk voor deze bijzondere oecumenische kloostergemeenschap. Het gaat bijvoorbeeld om de vraag: hoe ga je om met mensen uit andere tradities?
Voor wie meer wil: van 26 april-3 mei 2020 gaan Siebe en Monica met een groep naar
Taizé. Welkom om mee te gaan! Zie: www.debleekalmelo.nl/taize-reis-in-2020/

Datum : Zaterdag 25 januari 10 – 13.30 uur
Thema : verzoeningww
Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Kosten : 7 euro, inclusief een maaltijd (dieetwensen doorgeven)
Leiding : da Monica Schwarz en ds Siebe Hiemstra
Meer info : www.veelstemmiglicht.nl/workshop-in-de-stijl-van-taize/taize.fr/nl
Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

De tien leefregels

De tien leefregels: afgedaan of hebben we er wat aan? Ze zijn al duizenden jaren oud: de tien geboden. Leefregels voor een slavenvolk onderweg in de woestijn, gevlucht uit de onderdrukking van een wrede dictatuur. Wat kunnen wij hier en nu met deze leefregels? De bijeenkomsten staan los van elkaar.

Data: negende leefregel (geen vals getuigenis)
di 14 jan 15 – 17 uur De Bleek
do 16 jan 20 – 22 uur De Lichtkring
Data: tiende leefregel (niet begeren)
di 4 feb 15 – 17 uur De Bleek
do 6 feb 20 – 22 uur De Lichtkring
Data: elfde leefregel (is er wel een elfde? Als die er zou zijn, wat zou dat dan zijn?)
do 16 april 20 – 22 uur De Lichtkring
di 21 april 15 – 17 uur De Bleek
locatie : De Bleek / De Lichtkring, Beethovenlaan 10
kosten : De Lichtkring: 5 euro per avond, De Bleek: vrijwillige bijdrage
leiding : ds Siebe Hiemstra
meer info : debleekalmelo.nl/tien-leefregels/
opgave : hetkerkuiltje@gmail.com of tel: 840484

Vrede verbindt generaties

Op maandag 6 april van 8.45 u – 9.15 uur wordt door Burgemeester Arjen Gerritsen en één van de basisschoolleerlingen van Het Letterveld, aan de vijver in de Rumerslanden een herinneringsbordje onthuld bij een Vredesboom. Het is een lang gekoesterde wens van de Ambassade van Vrede in Almelo om een plek te markeren als gedachtenis aan Vredeswerkers van nu en uit het verleden. Om nooit te vergeten…. De plek is gevonden in de verzetsheldenbuurt. Belangstellenden zijn bij de onthulling van harte welkom.

De boom is een vleugelnoot, de Latijnse benaming is pterocarya fraxinifolia.

De onthulling kan plaatsvinden dankzij de samenwerking tussen de Ambassade van Vrede, Het Kindcentrum Sluitersveld, de gemeente Almelo en Woningstichting Sint Joseph Almelo.

 

De kracht van overLeven

Portretten en verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog
Lezing met beeld en muziek door Marijke Talen
Fotograaf Marijke Talen vertelt over haar boek overLeven. Zij fotografeerde Joodse
overlevenden van de Tweede Wereldoorlog en liet hun verhalen vastleggen. De bekende Almeloërs Albert Holterman en Eléon de Haas werkten mee aan de totstandkoming van dit boek. Marijke laat u door middel van beeld en muziek zien hoe krachtig de mens is en hoe belangrijk het is om ondanks alles positief te blijven. Ze zal stilstaan bij de vele indrukwekkende fragmenten en beelden uit het boek en de fotoexpositie overLeven.
Vooraf en na afloop is er gelegenheid de foto-expositie overLeven te bezichtigen. in
de Grote Kerk (tot en met mei). Ook kunt u napraten met Marijke en met elkaar en kunt
u haar boek inzien, desgewenst kopen.

Datum :   Donderdag 16 april
Tijd :       20.00 uur
Locatie : De Schouw
Kosten : Euro 4,00 inclusief
Informatie : Harry Konijnenbelt 06-13119848
www.fotografiemarijketalen.nl

Vespers in de Stille Week

Evenals voorgaande jaren worden in de binnenstadskerken in de Stille Week vespers
gehouden:
Maandag 6 april –    19.00 uur Oecumenische vesper: St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 7 april –      19.00 uur Oecumenische vesper: Grote Kerk
Woensdag 8 april – 19.00 uur Oecumenische vesper: De Bleek
Informatie over de oecumenische vieringen: ds. Pieter Endedijk, tel.: 06 208 00 209

Muziek rond de Lijdenstijd

In de concertpraktijk is Pasen vooral bekend door de grote Passies , waarbij de Mattheus van J.S. Bach in het oog springt. Als gevraagd wordt naar een ander muziekstuk, dat verband houdt met de goede week en Pasen, zwijgt menigeen stil. De componist Jan Bijkerk praat u bij over herkomst en gebruik van nog meer muziek rond Passie en Pasen. Daarbij komt niet alleen Goede Vrijdag (Passie) aan bod maar de hele goede week en Pasen zelf. Hij zal u meevoeren van de middeleeuwen tot de moderne tijd met voorbeelden van bekende en minder bekende componisten en muziekstukken. Hij zal de lezing illustreren met muziekfragmenten.
Datum :   Zaterdag 4 april
Tijd :       16.30 uur
Locatie : Stadskerk De Bleek
Inleider : Jan Bijkerk
Kosten : € 7,50 inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop

Danskring

De Bleek heeft een dansende domina. Want dans kan een spirituele dimensie hebben: dans die hemel en aarde verbindt. Het gaat dan om aandachtig in beweging zijn, om een vorm van meditatie die je tot rust brengt.
Door te bewegen gebeurt er iets met je lichaam, maar ook met je geest. We dansen heel eenvoudige dansen waaraan iedereen kan meedoen. De avonden staan los van elkaar: je mag net zo vaak meedoen als je wilt.

Data :
di 28 jan 20-21.30 uur –
di 25 feb 20-21.30 uur
di 24 mrt 20-21.30 uur –
di 21 april 20-21.30 uur
di 26 mei 20-21.30 uur
Locatie :        De Bleek, achterzalen (via de zijdeur tegenover de Action)
Kosten :        vrijwillige bijdrage
Leiding :       da Monica Schwarz
Meer info :    debleekalmelo.nl/danskring-in-de-bleek/
Opgave :       hetkerkuiltje@gmail.com of 840484.

Cursus drieluik schilderen

In De Lichtkring is er voorjaar 2020 een cursus ‘Drieluik schilderen’. Een drieluik/triptiek is een oude kunstvorm. Je kunt daarmee een ontwikkeling uitbeelden of een tegenstelling. De uitdaging is om verschil te maken tussen de buiten- en de binnenkant. Je kunt bijvoorbeeld een tegenstelling uitbeelden of groei. We schilderen met acrylverf op houten panelen (± 40 x 40 cm). De cursus bestaat uit 2 dagdelen, met een derde op reserve:

Data :         Donderdag 19 maart 20-22 uur
Zaterdag    28 maart 10-13.30 uur
en als extra reserve : Donderdag 2 april 20-22 uur
Locatie :    De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Kosten :    40 euro voor de hele cursus, inclusief alle materiaal
Leiding :   da Monica Schwarz
Info :        veelstemmiglicht.nl/cursus-drieluik-schilderen/
Opgave : veelstemmiglicht@gmail.com of tel: 840484

Presentatie Exodus en Pesach

De presentatie richt zich op het Bijbelboek Exodus dat in deze tijd op het leesrooster
staat. Veel beelden zijn ontleend aan het werk van Marc Chagall. Exodus is het verhaal van de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Een belangrijk gebeuren is de
doortocht door de Schelfzee.
Daarna begint een tocht door de woestijn waar Mozes de Tien Woorden ontvangt.
Met Pesach, het Joodse Paasfeest, staat die bevrijding centraal. Hoogtepunt is dan
de seidermaaltijd; gerechten op de seiderschotel vertellen het verhaal dat is te vinden
in de ‘haggada’, een boekje dat aan tafel wordt gelezen.

Datum :      Donderdag 19 maart
Tijd :          14.00uur
Plaats :      De Schouw, Kerkplein 3
Entree :     gratis
Inleider :   ds. Koos Sluiter