Johannes van het Kruis – Donkere nacht

Op de geestelijke weg die een mens doorheen het leven gaat, zijn er tijden dat alle grond en zekerheden worden weggenomen; vanzelfsprekendheden verdwijnen en gewone menselijke logica werkt dan niet meer. Dit duistere gebied van ontheemding is moeilijk om te gaan, maar voor spirituele groei essentieel.De Spaanse mysticus Jan van het Kruis (1540-1591) heeft met De Donkere Nacht een tijdloos werk geschreven dat tot hulp en steun kan zijn voor eenieder die zich op die Weg bevindt. Wij lezen zijn teksten en gaan in gesprek over de betekenis hiervan voor de weg die wij zelf gaan.

Data :      zaterdagen 16 en 23 maart
Tijd :       10.30 – 15.00 uur
Locatie : Karmelklooster Zenderen, Hertmerweg 46
Kosten : € 20,- voor twee bijeenkomsten (incl. koffie/soep)
Begeleiding : Susan van Driel

Werkman en de Chassidische legenden

Afbeeldingsresultaten voor werkman hendrik

Van begin februari tot begin april worden druksels van Hendrik Werkman tentoongesteld in De Bleek. Het zijn afbeeldingen bij joodse legenden. Deze verhalen willen de hoorders een nieuw perspectief bieden op de toekomst. Monica Schwarz verzorgt een lezing over Hendrik Werkman,
zijn kunst en deze joodse verhalen.

Datum :12 maart
Tijd : 20-22 uur
Locatie : De Bleek
Kosten : € 4,-
Leiding : da Monica Schwarz

Aardse meditatie 

Aardse meditatie

Een avond rust, diepgang, poëzie, muziek en symboliek: geloven met hoofd én hart. Bij aardse meditatie gaan we uit van dagelijkse dingen. Deze aardse thema’s hebben een diepere symboliek, die we op deze avonden aanboren.

De ruimte is sfeervol ingericht, passend bij het thema. Vaste onderdelen zijn: teksten, muziek en een kaarsenritueel. De avonden staan los van elkaar: je kunt ook één keertje proberen.

Data & Tijd : do 7 februari 20 – 22 uur thema: water
do 16 mei 20 – 22 uur thema: vogels
Locatie : De Lichtkring, Beethovenlaan 10
Kosten : € 5,- per avond
Leiding : da Monica Schwarz
Informatie : www.veelstemmiglicht.nl/aardse-meditaties-in-de-lichtkring/

Wereldgebedsdag 2019

Wereldgebedsdag 2019
Het thema van de Wereldgebedsdag is dit jaar:
Welkom, God nodigt je uit!

De orde van dienst voor deze viering is dit jaar gemaakt door vrouwen uit Slovenië.
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen in wel 183 landen zich door gebed verenigd en bemoedigd. Nederland doet sinds 1929 mee aan de jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag. Door deelname aan de viering geven wij uiting aan het onderlinge gevoel
van verbondenheid en solidariteit.

Datum : vrijdag 1 maart 2019
Tijd :     19.30 uur
Locatie : Armeens Apostolische Kerk – Vriezenveenseweg 174
Kosten : Toegang vrij. U bent van harte welkom!
Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische
Kerk en het Elisa koor.

Expositie in de Bleek – druksels van Hendrik Werkman

Een monument van geestelijk verzet.
Chassidische vertellingen van Hendrik Werkman in de vorm van ‘druksels’.

Eind 1940 werd in Groningen De Blauwe Schuit opgericht, een clandestien uitgeverscollectief. Dit ontstond vanuit verontwaardiging over de eerste discriminerende maatregelen tegen de joden. Werkman was de vaste drukker én illustrator van De Blauwe Schuit. Deze Groninger putte inspiratie uit Die Legenden des Baalschem van Martin Buber. Hij maakte de in De Bleek geëxposeerde ‘druksels’ in de jaren 1941-1943. Het werden twee sets van elk 10 illustraties bij de Chassidische vertellingen. De werken ademen vrijheid, vertrouwen, levensvreugde…… en solidariteit.

Activiteiten op het gebied van zingeving
In De Bleekkerk in Almelo (Hofstraat 1) worden allerlei activiteiten georganiseerd rondom zingeving en spiritualiteit. Sommige activiteiten zijn meer gericht op ontmoeting, andere op verdieping. In De Bleek vinden activiteiten van de Vereniging Vrijzinnig Gelovigen plaats en activiteiten van Open Oecumenische Gemeente De Bleek. Voor meer informatie www.debleekalmelo.nl

1. expositie over Hendrik Werkman en de Chassidische vertellingen
2. Open Oecumenische Gemeente De Bleek
3. Hofstraat 1, 7607 AB Almelo
4. www.debleekalmelo.nl
5. vrijdag 1 februari-dinsdag 2 april
6. welkom elke zondag na de dienst, vanaf 11.15

Engelen in de kunst

Marian van Caspel    thema: Engelen in de kunst

Door de eeuwen heen vormen engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd onderwerp in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Griekse    angelos, dat boodschapper betekent. Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden zij in de kunst van de eerste eeuwen van het christendom zónder vleugels afgebeeld. Deze zouden immers te veel hebben doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. Verder worden engelen vanouds  ingedeeld in negen groepen. Een mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geeft inzicht in de hiërarchie van deze groepen van engelen. De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen staan onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphaël, vrij onbekend in protestantse kringen, krijgt, tenslotte, speciale aandacht in deze lezing.

Wanneer:                  2 februari 2019
Tijdstip:                     16.30 uur
Waar:                        De Bleek Hofstraat 1  7807 AB Almelo
Toegang:                   € 10,00

Bijzonderheden:    De lezing van Frederike Upmeijer (gepland op 2-2) wordt gehouden op een later tijdstip.
entree is inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop. Parkeren kan op het terrein voor de kerk (gratis). Of in een parkeergarage in de directe omgeving (betaald).

In de ogen van Rembrandt

22 januari start van vier lezingen

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Het jaar 2019 wordt een Rembrandtjaar met een jaar lang overal exposities. Ook in Almelo staat Rembrandt het hele jaar op de agenda van V&T, onder het motto “In de ogen van Rembrandt”. We kijken naar zijn leven en werk waarin de Gouden Eeuw zich weerspiegelt: weergaloze welvaart en telkens weer oorlog, bloei van kunst en cultuur op allerlei gebied en religieuze onverdraagzaamheid, bittere armoede en rijkdom aan verscheidenheid. Rembrandt heeft het allemaal gezien en de sporen zijn in zijn werk terug te vinden. Heel veel werken van Rembrandt hebben een religieuze achtergrond of inhoud. In een aantal aspecten komt dat in de cursus aan de orde, geplaatst tegen de
achtergrond van zijn tijd.

Data : dinsdagen: 22 januari + 5 februari + 19 februari + 5 maart
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Pniëlkerk
Kosten : € 4,- (per bijeenkomst)
Inleider : ds. K. Sluiter

Zie ook pagina 10 van de brochure

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen  van 20 t/m 27 januari 2019

‘Thema ‘Recht voor ogen’
Het thema is ontleend aan het bijbelboek Deuteronomium waar staat: Zoek het recht
en niets dan het recht (Deuteronomium 16:20).
De werkgroep Oecumenische Vieringen Binnenstad Almelo wil deze keer de nadruk
leggen op ontmoeting. Daarom is gekozen voor een andere opzet van deze gebedsweek. Elke dag van de week is er in elk van de deelnemende kerken een korte vesper.
Op de vrijdag zal die vesper worden gevolgd door een maaltijd, waarbij veel ruimte zal zijn voor ontmoeting en gesprek.
De week wordt op zondag 27 januari om 10.00 uur afgesloten met een Oecumenische
viering in het gebouw van het Leger des Heils, Troelstralaan 1, Almelo.

De hele week ziet er als volgt uit:
Maandag 21 januari 19.00 uur vesper in de Sint Georgius Basiliek
Dinsdag 22 januari 19.00 uur vesper in de Doopsgezinde kerk
Woensdag 23 januari 19.00 uur vesper in de Bleekkerk
Donderdag 24 januari 19.00 uur vesper in de Grote Kerk
Vrijdag 25 januari 18.00 uur vesper bij het Leger des Heils
met een maaltijd erna, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, richtbedrag € 3,00

Zondag 27 januari 10.00 uur oecumenische viering in wijkcentrum De Schelf
(verzorgd door wijkgemeente NOACH en de Jozefkerk) i.s.m. Zanggroep Together en het Sint Jozefkoor

Orgelconcert in de Georgiuskerk

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek

De uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.
Alle drie de orgels, dus het transeptorgel, het kistorgel en het hoofdorgel, zullen zoveel mogelijk worden bespeeld om zodoende een mooie afwisseling te verkrijgen.

Zondag  30 december om 15.30 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

De Russen komen

VVG en Doopsgezinde Gemeenten in Twente
nodigen u uit voor Bleeklezing 4 op zaterdag 5 januari 2019 met Jan Bijkerk:

Jan Bijkerk vertelt over Russische componisten die naar het westen zijn getrokken en/of duidelijke westerse invloeden hebben ondergaan. Hij onderstreept dit met hun muziek. Vanaf de 19e eeuw tot heden zijn er Russische componisten aan te wijzen met een duidelijk westerse oriëntatie.Te denken valt aan Tjaikovsky, Rachmaninov en Stravinsky maar ook Gubaidulinaen Denissov. Dit tegenover nationaal Russisch georiënteerde componisten zoals Glinca, Moessorgsky, Borodin en Ustwolskaja. Allen zijn echter sterk door de westerse muziektraditie getekend, het gaat meer om accentverschillen. Zelfs tijdens het communistische regime ontkwam de Russische muziek niet aan deinvloed van het Westen.

Waar: Stadskerk  De Bleek, Hofstraat 1, Almelo
Aanvang 16.30 uur.
Toegang: € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
         
Parkeren kan op het terrein voor de kerk(gratis) of in één
van de parkeergarages in de directe omgeving(betaald)