‘Over verwondering gesproken’

Is er in ons leven nog ruimte om je te kunnen verwonderen? Over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Allerlei onderwerpen die in je leven voorbij komen. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is het idee achter ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.

Gezamenlijk bekijken de bezoekers een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan ze met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is zeer welkom.

De bijeenkomst is op maandag 27 november a.s. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

Genoeg om te leven

6 januari 2024             Matthias Olthaar

Genoeg om te leven Stel je voor: een Nederland dat binnen de draagkracht van de aarde leeft. Een land waarin de welvaart van verreweg de meeste Nederlanders intact blijft, terwijl economische groei niet meer voorop staat. Een land waarin mensen gelukkiger worden, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. Nu steeds meer wetenschappers stoppen met groei bepleiten, is Postgroei Nederland de eerste in het Nederlandse taalgebied dat laat zien hoe dit kan en wat dat betekent voor ons dagelijks leven. Dit nieuwe verhaal voor Nederland is ambitieus, wetenschappelijk gefundeerd, waarden gedreven, sociaal en realistisch. Matthias Olthaar is lector aan de NHL Stenden Hogeschool, medeoprichter van Sufficiency, deskundige in het schrijverscollectief van het boek ‘Er is leven na de groei’, columnist en medeoprichter van Just Enough.

VVG en Doopsgezinde Gemeente in Twente Stadskerk De Bleek
de eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur
Entree voor VVG-leden en donateurs, leden van de Doopsgezinde Gemeente € 7,50, niet leden € 10,00 inclusief koffie/thee, hapje en drankje

‘Over verwondering gesproken’

Is er in ons leven nog ruimte om je te kunnen verwonderen? Over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Allerlei onderwerpen die in je leven voorbij komen. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is het idee achter ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.

Gezamenlijk bekijken de bezoekers een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan ze met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is zeer welkom.

De bijeenkomst is op woensdag 18 oktober a.s. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

 

Ontmoeting met gevolgen

4 november 2023
Korneel Roosma – de Vries
Ontmoeting met gevolgen Dit toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene, Geertruydt Jansdochter Hoyer, vrouw van Menno Simons, is tot dusverre op de achtergrond gebleven. Tijd om dat te veranderen. Zij heeft ons veel te vertellen! De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt, Geerte de Vries, voorganger in een doopsgezinde gemeente die hier na haar werkzame leven afscheid neemt. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt ‘aangespoord’ om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet?

Vocaal Ensemble La Colombe

Op zondag 5 november komt het Vocaal Ensemble La Colombe een zondagmiddagconcert verzorgen in de Grote Kerk. Op het programma staan de Musicalische Exequien van Heinrich Schütz (uitvaartmuziek) en het motet Jesu meine Freude van Johann Sebastian Bach.
Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij.

Het koor, met een vaste kern van geschoolde zangers, heeft een uitgebreid repertoire met oude en moderne muziek en heeft succesvolle uitvoeringen gegeven op diverse festivals.

De leiding is in handen van de Bulgaarse dirigent Yassen Raykov. Hij studeerde aan de conservatoria van Sofia en Amsterdam piano en koordirectie en aan het ArtEZ-conservatorium te Enschede orkestdirectie. Naast La Colombe dirigeert hij koren in o.a. Zwolle en Eindhoven.

Het continuo wordt verzorgd door de Almelose organist Henk Linker die ook een uitgebreide staat van dienst heeft als kerk- en concertorganist.

Henk Kamphuis

Afsluiting van de Open Deur in stadskerk De Bleek op 30 september 2023

Afsluiting van de Open Deur in stadskerk De Bleek op 30 september 2023.  13.00 – 15.00 uur

De muziek wordt verzorgd door “Joueurs de Flûtes “. 

Joueurs de Flûtes is een dwarsfluitensemble uit de regio Twente en is onderdeel van Kaliber Kunstenschool.

De 14 enthousiaste fluitisten repeteren op donderdagavond in Wierden onder leiding van Johanna Hoekman. Het ensemble bestaat intussen al ruim 25 jaar en treedt regelmatig op in de regio, bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen en tijdens kerkdiensten.

Behalve de “gewone” dwarsfluit wordt er ook gespeeld op alt- en bas dwarsluiten. Het repertoire bestaat uit bewerkingen van klassieke muziek van de middeleeuwen tot en met hedendaagse muziek, bewerkingen van pop- en filmmuziek en originele werken voor fluitensemble.

Op 30 september zal het dwarsfluitensemble een zeer gevarieerd programma ten gehore brengen met werken van o.a. W. Byrd, J.S. Bach, W.A. Mozart, M. Ravel en originele werken van J. Johow. Tijdens het optreden zullen de te spelen werken worden toegelicht.

Aanvullende informatie
In de gedenkhoek kunt u een schilderij bekijken dat de VVG in 2016 aangekocht heeft van Betsie Slot. In deze gedenkhoek kunt u een kaarsje branden voor iemand die wat extra ondersteuning kan gebruiken. Of voor iemand die blij is met een goede uitslag, een nieuwe woning of baan, vult u maar in.

Stadskerk De Bleek is in 1927 gebouwd naar een ontwerp van de architect H.H. Krabshuis en heeft late Jugendstil en Art Deco-invloeden en behoren tot de zg. Amsterdamse school. Deze invloeden ziet u in de muren, vloeren van de kerkzaal en in de glas-in-lood ramen.

De cyclus van de Bleeklezingen is in september weer van start gegaan. Iedere eerste zaterdag van de maand kunt u een lezing bijwonen met een keur aan onderwerpen. Op 7 oktober verzorgt Sieuwert Haverhoek een lezing met als titel: “Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt”. U bent welkom in de achterzalen van de Bleek. Aanvang 16.30 uur, zaal open 16.00 uur.

Concert in stadskerk De Bleek op zaterdag 16 september

Het is zondagmorgen iets voor half tien. Hoewel het vroeg is voor het nog slaperige dorpje Boekelo, klinken er toonladders en warming-up routines. De musici van BrassO maken zich op voor een intensieve repetitie. Er is een vol programma net als altijd, want met maar één repetitie in de maand móet er hard gewerkt worden. En juist dat harde werken en de bijbehorende uitdaging is waar de muzikanten voor komen! De leden van BrassO bereiden zich thuis goed voor, hebben op de repetitie aan een half woord genoeg en werken effectief samen voor een goed resultaat.

Koperensemble BrassO bestaat uit zowel professioneel geschoolde als ook gevorderde amateur-muzikanten uit Oost-Nederland. Het 13-koppig gezelschap musiceert in een bezetting van trompetten, hoorns, trombones, een euphonium en een bastuba en staat onder leiding van Wim Booij. De doelstelling is muzikale kwaliteit te brengen in zowel originele muziek voor koper alsook in bewerkingen van muziek voor andere bezettingen. Het repertoire is een mix van Bachs barok tot Prokofieffs hedendaags en van originele stukken voor koper van Jim Parker tot bewerkingen van Whitacres a capella koorwerken.

Op 16 september 2023 tussen 13:00 en 15:00 speelt BrassO twee korte concerten in de cyclus Open Deur van stadskerk De Bleek in Almelo Hofstraat 1. De inloop is vrij en gratis. Op het programma staan o.m. fantastische verbeeldingen van de stad die nooit slaapt in A Londoner in New York (Parker), de prachtige titelmelodie van Band of Brothers (Kamen), de olijke muziek van Luitenant Kijé (Prokofieff), de Second Suite (Holst) gebaseerd op Britse volksliedjes en het Spaanse Pequeña Suite de La Gran Via (Chueca & Valverde).

Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt.

7 oktober 2023 Sieuwert Haverhoek
Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt

Als er anno 2023 in Rusland of elders ter wereld iemand verkondigt dat het doden van een medemens tegen de goddelijke wet van de naastenliefde ingaat, is hij zijn leven niet zeker. Want met deze uitspraak worden regimes en economieën bedreigd die op geweld en dus op legers en wapenindustrie zijn gebaseerd. Lev Tolstoj, Russische schrijver van beroemde romans als ‘Oorlog en vrede’ en ‘Anna Karenina’ durfde dat 140 jaar geleden wel aan. Zijn visie is nog steeds relevant. Het oeuvre dat hij na zijn bekering schreef, werd in Rusland verboden vanwege zijn kritiek op Kerk en Staat. Sieuwert Haverhoek (1945) vertaalt sinds een aantal jaren die verboden boeken en geeft daarover lezingen.

WALK OF PEACE

WALK OF PEACE ZATERDAG op 16 SEPTEMBER 2023

 Aan het begin van de Vredesweek van 16 tot 23 september organiseert PAX- Almelo samen met de Raad van Kerken Almelo en het Humanistisch Verbond  Centraal Overijssel een Walk of Peace. Deze vredesmanifestatie begint in het “Huis van Katoen en Nu” om 14.00 uur. In een lintvorm wordt er daarna gelopen  naar de Grote Kerk. Bij binnenkomst in de Grote Kerk om ongeveer 14.30 uur  zingt  het Slavisch Byzantijns Vrouwenkoor Radujsja. Na een  welkom en openingswoord door de locoburgemeester, de heer Arjen Maathuis, zal een stafmedewerkster van PAX Nederland, Godelieve de Weijer, een korte toelichting geven op het thema van de Vredesweek 2023: ”Democratie onder druk”.

 Hierna is er gelegenheid deel te nemen aan één van de volgende workshops:
Dialoog tafel door Godelieve de Weijer, gesprek over Etty Hillesum en de Jihad van Liefde door Marita Klein, kraanvogels vouwen met Monica Schwartz, aansprekend programma voor de kinderen door Afke Huldrike Hiemstra.

Het programma wordt afgewisseld met koorzang en pianomuziek. Behalve drankjes zullen ook de Armeense hapjes niet ontbreken dit jaar. De kaarten actie “Stop het gewelddadig conflict- Vrede nu!!”wordt besloten met het aanbieden van de ondertekende kaarten aan een vertegenwoordiger van PAX Nederland, Godelieve de Weijer. 
We hopen dat we ook u mogen begroeten op zaterdag 16 september. Samen met u willen we ons inzetten voor de vrede!!

Wij geloven in kansen voor vrede, u ook?

Noot voor de redactie:
Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer Harry Mondeel, voorzitter van de Raad van Kerken Almelo.
T: 0546-600615
E: harrymondeel01@gmail.com