Agenda

Nieuws van de Raad van Kerken Almelo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actuele informatie per kerkgenootschap

Op de agenda van de Protestantse Gemeente worden alle activiteiten uit de brochure per dag en per maand weergegeven. 
logo apost. genootsch.
Agenda Apostolisch Genootschap
logo protesest. kerk
Agenda Protestantse Gemeente Almelo
logo leger des heils
Agenda Leger des Heils
 logo ver. vrijz. godsd.
Agenda/nieuws Vereniging Vrijzinnig  Godsdienstigen
logo st. Joris
St. Jorisparochie 
logo doopsg. gem.
Agenda/nieuws  Doopsgezinde Gemeente
 logo Elisa par.
Agenda/nieuws Elisaparochie
logo karmel
Karmel Programma 
logo remonst.
Agenda Remonstranten Gemeente Twente