Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Wie we zijn en wat we doen:
– Doel en activiteiten
– Vieringen
– Walk of Peace
– Vorming en Bezinning


Programma Activiteiten 

 Het bezielde landschap 
zaterdag 1 april in de Bleek

Programma van Karmel Twente