Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht


Wereldgebedsdag in Almelo
op vrijdag 3 maart
Informatiebijeenkomst op donderdag
op donderdag 9 maart in het AZC
Meditatieve wandeling rond de Lutte
op zaterdag 18 maart.

Groene kerken

Meditatie rond Reformatie

Kerkscheuring doodzonde

Nieuws van paus Franciscus