Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:  

Wie we zijn –
Welk doel wordt nagestreefd en
Welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht  

CORONA EN KERKDIENSTEN

Maart  –  deze activiteiten staan ook in de brochure                    
19  Presentatie Exodus en Pesach 
       Afgelast
19   Cursus drieluik schilderen 
       Afgelast

April 
4           Muziek rond de Lijdenstijd 
6           Vrede verbindt generaties
6-7-8     Vespers in de Stille Week 
16         De kracht van overLeven 
16         De tien leefregels 
24         Danskring 
             Afgelast
26         Taizé-reis 

Controleer of de activiteiten worden afgelast i.v.m. het coronavirus.