Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:   Wie we zijn –
                                       Welk doel wordt nagestreefd en
                                       Welke activiteiten worden georganiseerd.
 Bericht van De Bleek

Expositie Artdesch
vanaf 4 juni in De Bleek

Over verwondering gesproken
22 september in De Bleek

Frank G Bosman – lezing
op 25 september in De Bleek

Meditatieve wandeling N-O Twente
op 2 oktober