Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Klik hier om te lezen:

  • Wie we zijn –
  • welk doel wordt nagestreefd en
  • welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht:             

Ode aan de Synode van Dordrecht

Neva Ensemble
16 december in de Bleek

Apeldoorns Vocaal Ensemble
16 december in de Grote Kerk

Kerstconcert   16-12-2018

Open huis
26 december in de Bleek

Geest werkt in oecumene

Groene Kerken
.

.

In 2019

Duo expositie in De Bleek
vanaf 2-2-2019

Mariapassie
9-2-2019 in Ootmarsum

 

 

 

 

 

.