Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Wie we zijn en wat we doen:
– Doel en activiteiten
– Vieringen
– Walk of Peace
– Vorming en Bezinning

Programma Activiteiten 

Openstelling stadskerk de Bleek
Elke zaterdag van 13.00 – 15.00 uur
Op 3 juni met de Almelonia’s. 

Oecumenisch wereldnieuws