Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht:                                

Klik hier voor de activiteiten in maart  

Meditatieve zaterdag-ochtendwandeling
op 14 april

40 dagen tijd

Nu ik oud word – gespreksmateriaal

 

Groene Kerken
Klik op de afbeelding voor
alle groene kerken in Nederland

Nieuws van paus Franciscus