Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht    

Luther 

expositie in het Catharijneconvent van
22 september 2017 t/m 28 januari 2018

Armoede vraagt aandacht
Ruiken aan eenheid

Groene Kerkendag 7 oktober 2017
Groene kerken

Meditatie rond Reformatie
Kerkscheuring doodzonde

Nieuws van paus Franciscus