Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:  
Wie we zijn –
Welk doel wordt nagestreefd en
Welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht:   

Expositie in de Bleek
Druksels van Hendrik Werkman   

Werkman en de Chassidische legenden
12 maart

In de ogen van Rembrandt 

Duo expositie in De Bleek
vanaf 2-2-2019

Wereldgebedsdag 2019
1 maart in de  Armeens Apostolische Kerk

Johannes van het Kruis – Donkere nacht
16 en 23 maart