Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.   

Wie we zijn en wat we doen:
– Doel en activiteiten            
Vieringen                                        
– Walk of Peace                                       
– Vorming en Bezinning          Zie ook het archief

RAAD VAN KERKEN ONTZET OVER TERREURAANVAL OP ISRAËL

Programma Activiteiten 

Bleeklezingen 2023 – 2024

Genoeg om te leven
6 januari

 

.

    Grote Kerk open
    Elke vrijdag- en
    zaterdagmiddag

   Najaarsconcerten in de Grote Kerk

   Apeldoorns Vocaal Ensemble
   zondag 17 december  aanvang – 15.30 uur

.

 

.

 

Oecumenisch wereldnieuws