Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:   Wie we zijn –
                                       Welk doel wordt nagestreefd en
                                       Welke activiteiten worden georganiseerd.
 

 
De eerste activiteiten komen weer op gang !!

Bericht van De Bleek
.

Meditatieve wandeling 
op 7 juli vanuit de Stiftkerk in Weerselo