Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:   Wie we zijn –
                                       Welk doel wordt nagestreefd en
                                       Welke activiteiten worden georganiseerd.
 

Programma Activiteiten 

Kerst door de ogen van Jan Schoenaker
donderdag 15 december in de Schouw

Orgelconcert
zaterdag 17 december in de Doopsgezinde Kerk

Orgelconcert in de Grote Kerk
zondag 18 december

Bleeklezingen seizoen 2022 – 2023     

Programma van Karmel Twente