Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht

meditatieMeditatie rond Reformatie

De brochure van de Raad van Kerken Almelo biedt veel interessante activiteiten:
o.a. een serie lezingen over de Goede dood en vier lezingen over de Vroegchristelijke kunst.

Oecumenisch nieuws
Gezamenlijke actie 2017


Jaar van de barmhartigheid
Oecumenische blik op Maria
Nieuws van paus Franciscus