Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:  
Wie we zijn –
Welk doel wordt nagestreefd en
Welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht:   

 

Over een krimpende kerk en enkele lichtpuntjes  

Expositie in de Bleek
Druksels van Hendrik Werkman   

“Rock en religie”
6 april in de Bleek

De Symboliek van het kruis