Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht:                                

Zomergasten 2018 in de Bleek

Openluchtdienst Beeklustpark Almelo
op zondag 17 juni

Kaliber Kunstenschool in de Bleek
op zaterdag 23 juni

Avondwandeling vanuit het Stift 
op woensdag 4 juli

Vredesweek 2018
van 15 t/m 23 september

Geest werkt in oecumene

Nu ik oud word – gespreksmateriaal

 

Groene Kerken
Klik op de afbeelding voor
alle groene kerken in Nederland

Nieuws van paus Franciscus