Home

Deze website van de Raad van Kerken Almelo (RvKA) biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Uitgelicht:                                

Klik hier voor de activiteiten in mei  

”Reis langs de mysteriën”
Lezing door de bekende gnosticus Jacob Slavenburg op 26 mei.

Openluchtdienst Beeklustpark Almelo
op zondag 17 juni

Organiseer een walk of peace

Geest werkt in oecumene

Nu ik oud word – gespreksmateriaal

 

Groene Kerken
Klik op de afbeelding voor
alle groene kerken in Nederland

Nieuws van paus Franciscus