Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Klik hier om te lezen:

  • Wie we zijn –
  • welk doel wordt nagestreefd en
  • welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht:             

Ode aan de Synode van Dordrecht

Symbolisch bloemschikken
28 november in Noord Deurningen

Kerstconcert   16-12-2018

De Wereldraad van Kerken viert 70-jarig bestaan

Paus deelt veel ambities met Wereldraad van Kerken

Geest werkt in oecumene

Groene Kerken

In 2019

Duo expositie in De Bleek
vanaf 2-2-2019

Mariapassie
9-2-2019 in Ootmarsum

Johannes Passion
12 april 2019 in Oldenzaal

 

 

 

 

.