Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Klik hier om te lezen:
Wie we zijn – welk doel wordt nagestreefd en welke activiteiten worden georganiseerd.

Uitgelicht:                                

Paus deelt veel ambities met Wereldraad van Kerken

Zomergasten 2018 in de Bleek

Vredesweek 2018 in Almelo
van 15 t/m 23 september

Geest werkt in oecumene

Groene Kerken
Klik op de afbeelding voor
alle groene kerken in Nederland