Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:   Wie we zijn –
                                       Welk doel wordt nagestreefd en
                                       Welke activiteiten worden georganiseerd.
 

 

Duo expositie in de Bleek
Orgelbespelingen
in de Doopsgezinde Kerk

Lezing met Caroline van der Plas
op zaterdag 5 februari in de Bleek