Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen. 

Klik hier om te lezen:   Wie we zijn –
                                       Welk doel wordt nagestreefd en
                                       Welke activiteiten worden georganiseerd.
 

 

Activiteiten van de Elisaparochie  in de maanden juni en juli       

Expositie in De Bleek   van 22 juni toy t 1 oktober