Raad van Kerken Almelo

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord: oikumènè en betekent: bewoonde wereld – samenwerking tussen christelijke kerken – het streven naar de eenheid van alle christenen: plaatselijk, landelijk en mondiaal. Klik op een van de onderstaande links en u krijgt een volledig overzicht.

logo_oecumene- 1Leden Raad van Kerken Almelo 
………….
Aangesloten kerkgenootschappen…………………
……………
……………
……………
Raad van Kerken HengeloOud kath. statie
Met o.a. als aangesloten kerkgenootschap:
Oud-Katholieke Statie H. Lebuïnus
De april-nieuwsbrief 2019 kunt u hier lezen.