Brochure

In 2008 nam de Raad van Kerken Almelo het besluit om alle activiteiten op het gebied van vorming en bezinning te presenteren in één brochure.

Door het coronavirus konden de  winteractiviteiten niet doorgaan – daarom zijn de brochures vanaf het najaar 2020 niet verschenen.

Activiteiten die in het najaar  2022 (en later) worden gehouden kunt u doorgeven aan frankvanduffelen@gmail.com en zullen op de startpagina van deze website worden vermeld.

 

Archief brochures:

Voorjaar 2020
Najaar 2019
Voorjaar 2019
Najaar 2018
Voorjaar 2018 
Najaar 2017 
Voorjaar 2017

Najaar 2016
Voorjaar 2016
Najaar 2015

Voorjaar 2015
Najaar 2014

Voorjaar 2014
Voorjaar 2013
Najaar 2012
Voorjaar 2012
Najaar 2011
Voorjaar 2011
Najaar 2010
Voorjaar 2010
Najaar 2009
Voorjaar 2009
Najaar 2008