Zomergast in De Bleekkerk

Zomergast 2024 in de Bleek

Op zaterdag 10, 17 en 24 augustus vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur komt mw. Annette van Dijk met een programma over mystica Juliana van Norwich in de Bleekkerk, Hofstraat 1 in Almelo. De inloop is vanaf 10.00 uur. Entree € 10,00 per keer. Leden en donateurs van de Bleek- en de Doopsgezinde Gemeente betalen € 7.50 per keer. Dit is inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop. De reader kost € 2,50.

Inhoud en werkwijze

Onder leiding van Annette van Dijk verdiepen we ons drie ochtenden in de mystieke teksten van Juliana van Norwich. Daarbij komen vooral de volgende onderwerpen aan de orde: ‘alles komt goed’, (de uitspraak waarmee Juliana zich voortdurend tot haar volgers richtte); zonde, de liefde van God; gebed en wat dit ons in de huidige tijd te zeggen heeft. We maken gebruik van een reader waarin de te bespreken teksten in vertaling zijn opgenomen. Tussen de uitleg en het lezen van de teksten wordt muziek beluisterd; er is ruim gelegenheid voor vragen en gesprekken over de behandelde stof.

Juliana van Norwich

In de veertiende eeuw leefde deze relatief onbekende mystica als kluizenaar in de St. Julian kerk in Norwich. De naam Julian is vermoedelijk ontleend aan de kerk waar zij in afzondering leefde en haar leven wijdde aan God en gebed. Haar geschriften wijzen uit dat ze rond haar dertigste levensjaar (1373) ernstig ziek werd en tientallen visioenen kreeg. Ze noteerde deze zorgvuldig en concludeerde meer dan twintig jaar later dat goddelijke liefde de oplossing is voor alle problemen van het menselijk bestaan. Wat we vandaag over Juliana van Norwich weten, is te danken aan overgeleverde getuigenissen, testamenten, geschriften over het religieuze leven destijds en ook haar eigen werken waarin ze echter maar weinig over zichzelf schrijft. Ze noemt zichzelf “a simple creature unlettered”, wat vermoedelijk betekent dat ze geen Latijn kent. Dat neemt niet weg dat haar teksten – in de volkstaal – prachtig zijn. Juliana was in haar eigen tijd een raadgeefster en adviseur, en wordt ook in onze tijd door velen als een spirituele autoriteit beschouwd.

Annette van Dijk – personalia

Neerlandica, theologe. Schreef ‘Welk een ketter is die vrouw geweest’. De plaats van Albert Verwey in de Hadewijchreceptie. Dit najaar verschijnt Sporen van Hadewijch, over de invloed van Hadewijch in de moderne kunst. We kennen Annette van Dijk van eerdere Zomergast-lezingen. Aanmelden bij: Pauline Vrolijk-de Jong, 06-43741934, paulien.dejong@outlook.com

================================================================Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pauline Vrolijk-de Jong, 06-43741934 of paulien.dejong@outlook.com