Pax Almelo over Het gewelddadige conflict tussen Israël en Hamas

Pax Almelo over Het gewelddadige conflict tussen Israël en Hamas

Als leden van Pax- Almelo delen ook wij de verbijstering en afschuw van velen in de wereld over de brute terroristische aanval van Hamas op 7 oktober op onschuldige Joodse burgers in Israël.  De gewelddadige reacties van het Israëlische leger, waardoor ook vele onschuldige Palestijnse burgers, waaronder kinderen, slachtoffer werden,  hebben ons eveneens diep geschokt. Ons medeleven gaat uit naar al die families die dierbaren verloren hebben of van wie dierbaren gegijzeld worden.
Het huidige gewelddadige conflict heeft een lange voorgeschiedenis van kolonialisme, antisemitisme en Islamofobie.
We zijn solidair met allen in Israël en Palestina die zich toen en nu inzetten voor vrede. Met hen geloven we dat haat en geweld nooit leiden tot vrede.

Je kunt een oorlog winnen en daarmee de wapens laten zwijgen, maar dan is er nog geen vrede. Vrede vraagt om de bereidheid er samen met de ander aan te werken en offers voor te brengen.
Bisschop Desmond Tutu en vele anderen hebben in Zuid-Afrika de zogenaamde ‘Waarheidscommissies’ opgezet om uiteindelijk wederzijdse vergeving en vrede over en weer te bevorderen en te bereiken.
Het is onze hoop dat ook Israëliërs en Palestijnen dit proces onderling aan durven gaan, zodat zij ondanks hun zwaar beladen geschiedenis in vrede kunnen samenleven.
Met velen spreken wij de hoop uit, dat de politieke leiders van alle betrokken partijen zich zullen inzetten voor een staakt-het-vuren op alle fronten en dat er humanitaire corridors geopend worden om adequate zorg en evacuatie mogelijk te maken.
De ernstige  situatie waarin de Gazanen al zo lang hebben moeten leven, en de beperking van hun fundamentele rechten en het onrecht hun aangedaan, dient zo spoedig mogelijk te worden beëindigd.
De internationale gemeenschap dient door VN- resoluties het internationale recht te handhaven en zo de weg naar een duurzame vrede mogelijk te maken.
De spanningen in het Midden- Oosten hebben ook geleid tot spanningen in onze Nederlandse samenleving.
Hier en daar is er sprake van openlijk antisemitisme. Veel Joodse landgenoten voelen zich bedreigd en leven in angst.
Over vooroordelen gesproken: Wanneer jouw broer of zus iets verwerpelijks doet, dan straf je de hele familie toch niet? Misdraag je daarom niet door (anoniem) te schelden of te pesten omdat iemand toevalligerwijs tot een andere groep behoort. Maak daarom onderscheid tussen de Palestijnen en de  Israëliërs die wel in vrede willen leven, elkaars religie respecteren, elkaars historische verbondenheid met hetzelfde land accepteren en elkaar de ruimte willen gunnen.
Dat zo in de geest van waarheid en gerechtigheid de weg naar vrede begaanbaar wordt!

Namens Ambassade van Vrede Pax-Almelo
drs. Harry Mondeel
e-mail: harrymondeel01@gmail.com
tel. 0546-600615