Henk Maathuis

Henk MaathuisKoninklijke onderscheiding voor Henk Maathuis

 De dag voorafgaande aan Koningsdag is de heer Henk Maathuis benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau, Henk Maathuis is al vele jaren in de Raad van Kerken Almelo vertegenwoordiger namens de St. Jorisparochie. Burgemeester mw. Jon Hermans kwalificeerde Henk Maathuis als een man  die zichzelf wegcijferend altijd voor anderen klaar stond en noemde hem een sociaal bewogen mens. Henk verzet al vele jaren allerlei vrijwilligerswerk in en rond de Jozefkerk. Als lid van het Liturgisch Beraad en als lector draagt hij zijn steentje bij aan de vieringen. In de kruidentuin “Geertes Hof” in de wijk Schelfhorst is hij  al lange tijd een enthousiast tuinier. Bijzondere waardering werd uitgesproken voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet als mantelzorger voor een ziek familielid.

Binnen de Raad van Kerken Almelo kennen we Henk als een zeer betrokken vertegenwoordiger van  de  St. Jorisparochie. We hopen dat we in de Raad   nog lange tijd van zijn enthousiaste inzet gebruik mogen maken. We wensen hem onze hartelijke gelukwensen en samen met de zijnen alle goeds toe!

 

Harry Mondeel