Geschreven impressie vredesdienst 2013

< terug

vredesweekIndrukwekkende oecumenische vredesviering in Elisakerk

Op 22 september 2013 werd in de Elisakerk aan de Rembrandtlaan te Almelo een oecumenische viering gehouden die in het teken stond van de jaarlijkse vredesweek.

In een volle kerk werd rond het thema “Compassie, een huis van vrede en recht” de problematiek van de honger in deze wereld belicht. Honger als vorm van geweld, honger ook in Almelo, waar velen wekelijks afhankelijk zijn van Voedselbank of boodschappenmand.

In de hele liturgie die door de vredeswerkgroep was voorbereid vanuit enkele van de in de Raad van Kerken te Almelo vertegenwoordigde kerken, stond dit thema centraal.

Opvallend en indrukwekkend was de inbreng van de jeugd, die een huids van vrede had gebouwd onder leiding van Marion Loermans, pastor en carmeliet, wonend in het Carmel-klooster aan de Rembrandtlaan.

Verblijdend was dat vele kerkgangers boodschappen hadden meegebracht zodat het huis van vrede overvol was aan het einde van de viering.

Indrukwekkend ook de overweging van pastor Eef van Vilsteren bij de lezingen uit Amos 8:4-7 en Lukas 16: 1-18.

De twee collectes in de dienst leveren voor de projecten Voedselbank en Boodschappenmand en voor de vluchtelingen uit Syrie een welkome bijdrage op.

De Raad van Kerken is verheugd dat de jaarlijke vredesviering een traditie begint te worden die zich in een groeiende belangstelling mag verheugen. Zij hoopt dat de viering volgend jaar weer in een ander kerkgebouw kan plaatsvinden met een nog bredere vertegenwoordiging in de vredeswerkgroep. Deze viering zal dan zo mogelijk ook rechtstreeks worden uitgezonden via de Lokale Omroep Almelo.

Elders op deze website zijn de foto’s, de liturgie, de tekst van de overweging en een film te vinden.