Even voorstellen – Henk Maathuis

 

In het rubriekje met het bovenstaande kopje willen we de komende tijd  telkens één van de leden van de Raad van Kerken Almelo (nader) aan u voorstellen. We beginnen met de heer Henk Maathuis die al vele jaren de St Jorisparochie vertegenwoordigt in de Raad.

Henk Maathuis 2    Henk Maathuis is een echte Twentenaar. Hij werd in 1944 geboren in Geesteren waar zijn ouders een boerderij hadden. Hij bezocht daar  de lagere school en later in Tubbergen de dr. Schaepmanschool Mulo. Verdere studie volgde aan de handelsavondschool. Na enige tijd kantoorwerk verricht te hebben moest hij in militaire dienst.

Na de militaire diensttijd trad Henk in dienst van de gemeente Hengelo en ruim 5 jaar werkte hij er op het ontvangkantoor. Na wat studies op het gebied van gemeente administratie kwam Henk in dienst van de gemeente Almelo. Hij werkte daar op de afdeling volkshuisvesting en grondzaken en hield zich bezig met bestuurlijk juridische zaken op het gebied van grond aan- en verkopen, verhuringen,verpachtingen en onteigeningen.
In 1974 trouwde Henk met Christien Ze kregen een zoon en  zijn inmiddels ook de trotse opa en oma van twee kleinkinderen.
Vanaf 1976 is Henk al lector in de St. Jozefparochie (welke parochie nu samen met de voormalige St. Georgiusparochie de St.Jorisparochie vormt.Ook was hij jarenlang voorzitter van het liturgisch beraad, waarvan hij nu nog lid is. In de jaren 1993 tot en met 2002 was Henk lid van de parochieraad van de St Jozefparochie. Ook  is hij nog collectant voor diverse goede doelen. In en rond de kerk was en is geen klus hem teveel. Hij werkt mee aan het onderhoud van de tuin en is volop betrokken bij het inzamelen van oudpapier en het werk van de kerktaxi.  Henk heeft het samengaan van de Georgiusparochie en de St. Jozefparochie meegemaakt en zit momenteel in de locatieraad die weer ressorteert onder de parochieraad. In 2014 ontving Henk Maathuis een Koninklijke onderscheiding en werd lid in de orde van Oranje Nassau. Bij de uitreiking van de onderscheiding sprak de burgemeester over de verdiensten van Henk op het gebied van het kerkelijk werk en zijn grote inzet als mantelzorger voor twee zieke zwagers. Henk is een boerenzoon en dat blijkt ook wel vooral uit zijn liefde voor de natuur. Al jaren werkt hij samen een groep andere vrijwilligers in de wijkkruidentuin ‘Geertes Hof’  van de Schelfhorst. Zeker is hier ook het vermelden waard van zijn bijzondere hobby: het opkweken van bonsai boompjes.

In de Raad van Kerken Almelo kennen we Henk Maathuis als een man die de zaak van de oecumene zeer toegewijd is. Hij heeft zijn lidmaatschap van de Raad van Kerken te Almelo ervaren als blikverruimend en benadrukt dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Heel belangrijk noemt hij de gezamenlijke vieringen als de wereldgebedsdag en  de vredeszondag. Ook de meer wijkgebonden oecumenische vieringen wil Henk blijven ondersteunen en stimuleren.We hopen dat Henk Maathuis zich nog lange tijd voor het oecumenisch werk blijft inzetten.

H.M.