De Bleek en Kaliber Kunstenschool

In de maand juli vinden diverse activiteiten plaats in stadskerk De Bleek.

Vorig jaar zijn we begonnen met een samenwerking tussen stadskerk De Bleek en Kaliber Kunstenschool. Als uitvloeisel hiervan komen enkele groepen op-nieuw naar de kerkzaal.

Vanaf zaterdag 6 juli tot en met 31 augustus 2024 exposeren cursisten van tekenen en schilderen in de achterzalen van stadskerk De Bleek. Iedere zaterdag kunt u de expositie bekijken tussen 13.00 en 15.00 uur. Hun docent is Han Kobes. De leeftijden van de cursisten lopen uiteen van midden dertig tot 100 jaar.

Op zaterdag 13 juli laten piano-leerlingen van Han Kolthof horen wat ze in de afgelopen maanden hebben geleerd.

Zoals het er nu naar uitziet komen ook leerlingen die andere instrumenten be-spelen iets voorspelen.

Op zaterdag 20 juli komt het koor The Noontime Singers een spetterend optreden verzorgen. Het koor bestaat uit 32 dames en 3 heren. Tijdstip van 13.30 – 15.00 uur. kerk open vanaf 13.00 uur.
Entree: vrije gift.

Gezocht wordt nog naar een band of ensemble die voor wat afwisseling in de muziekstijl kan vertonen. Voor alle bijeenkomsten geldt:
– Enkele gastvrouwen en -heren heten u welkom in de kerkzaal en expositieruimten;
– In de kerkzaal kunt u genieten van de glas-in-loodramen en hier vindt u informatie over de ontstaansgeschiedenis van de kerk, die bijna 100 jaar oud is.
– De toegang is vrij. Wel staat er een mandje voor een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de onkosten en voor het onderhoud van het gebouw.