Brief aan president Zelensky

Aan president Volodymyr Zelensky van Oekraïne.

Excellentie,

Hierbij doen wij u een afschrift toekomen van de brief die wij gezonden hebben aan president Vladimir Putin van de Russische Federatie.

In deze brief  doen wij een dringende oproep om  de vijandigheden te stoppen en stappen te zetten op weg naar vrede. We zijn van mening dat een eerste stap op weg naar vrede de bereidheid is elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan over beëindiging van de bloedige strijd.

Er zou gestreefd kunnen worden naar het instellen van een vredescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Russische en Oekraïense zijde, die onder leiding van VN-gedelegeerden aan een plan werken voor een duurzame vrede.

We hebben de bevolking van Almelo en omstreken met een kaartenactie gevraagd deze oproep tot vrede te steunen.

Via uw ambassade doen wij u de kaarten toekomen.
Wij wensen u vrede en alle goeds toe!

Pax Almelo
Raad van Kerken Almelo
Humanistisch Verbond Centraal Overijssel