Brief aan president Putin

Aan de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin.

Excellentie,
Met verbijstering zien wij  de desastreuze gevolgen van het gewapende conflict tussen de beide buurlanden Rusland en OekraÏne. Duizenden jonge mensen sneuvelen in de bloei van hun leven op het slagveld. Onvoorstelbaar is het leed dat onschuldige burgers, waaronder kinderen en ouderen, toegebracht wordt.
Hoe is het mogelijk dat na de donkere jaren van de vorige eeuw de neerwaartse spiraal van geweld zich meer en meer doorzet?

Is de weg naar vrede geblokkeerd en onbegaanbaar geworden? We weigeren dit  te geloven met al die mannen en vrouwen die in de strijd ,met name in de jaren 1939-1945, tegen het fascisme gestreden hebben en  hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en voor een wereld bevrijd van tyrannie en onderdrukking.  We denken daarbij niet alleen aan de strijders aan de zijde van de westerse geallieerden, maar ook aan de miljoenen Russische en Oekraïense mannen en vrouwen die destijds  hun leven opofferden voor de vrede. Wat hebben we veel te danken aan hun inzet en hun moed!

Nu  het gewelddadig conflict meer en meer toeneemt , dat  wordt gevoed door wantrouwen,  karikaturale beeldvorming en vijandigheid, roepen wij U, excellentie, op, dit exclusieve denken te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan die leidt tot vrede. U zelf gaf onlangs op de conferentie in Sint- Petersburg al aan  om elkaar te respecteren en  vermeldde daarbij met name Oekraïne.
Juist  vandaag is een inclusief denken harder dan ooit nodig gezien de vele schrijnende problemen en noden. We hebben elkaar nodig om de armoede en honger te bestrijden en het vluchtelingenprobleem en de klimaatcrisis aan te pakken.
Daarom doen wij het dringende beroep op u  om  af te zien van elke vorm van wapengeweld en de bereidheid  te tonen om president Volodymyr Zelensky  als staatshoofd  van uw buurland Oekraïne te ontmoeten en met elkaar in gesprek  te gaan over te nemen stappen op weg naar vrede.

Een vredescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Russische en Oekraïense zijde,  zou onder leiding en toezicht van VN-gedelegeerden aan een vredesplan kunnen werken.
We hebben de bevolking van Almelo en omstreken, gevraagd om deze dringende oproep te steunen door de kaart “Stop het gewelddadig conflict” – Vrede nu !!!  te ondertekenen.
Wij geloven in kansen voor vrede! U ook?
Excellentie, wij wensen u wijsheid, moed en vertrouwen toe!

(Een kopie van deze brief werd, samen met de kaarten van de actie “Stop het gewelddadig conflict – Vrede nu !!”,  gezonden naar president Volodymyr Zelensky van Oekraïne)

PAX Almelo
Raad van Kerken Almelo
Humanistisch Verbond Centraal Overijssel.