Oecumenisch Leerhuis Almelo

<  terug

Het OLA is in juni 2015 opgeheven

Almelo, juni 2015 Een kleine twintig jaar heeft in Almelo onder auspiciën van de Raad van Kerken het Oecumenisch Leerhuis gefunctioneerd. Lang mochten we ons verheugen in goede opkomstcijfers (gemiddeld zo’n 50 per avond), maar de laatste  jaren is het bezoekersaantal, zelfs bij zeer bekende sprekers, gedaald tot onder de 20. Daarom vinden wij het als organiserende werkgroep niet langer verantwoord  om inleiders soms van ver te laten komen en hebben we op 28 mei ons mandaat aan de Raad van Kerken terug gegeven onder dankzegging voor alle ontvangen morele en financiele steun. Ook onze trouwe bezoekers willen we graag danken voor hun vaak enthousiaste deelname aan de gesprekken met de inleiders en met elkaar.

Henk van Waveren, voorz.

Cobi Noordhoff, secr.