Aangesloten Kerkgenootschappen

< Terug
…………
……………
♦  Apostolisch Genootschap
……

♦  Armeens Apostolische Kerk

…………….
♦  Doopsgezinde Gemeente Almelo
………………

♦  Leger des Heils

……………..

♦  Moluks Evangelische Kerk

……………..
♦  Protestantse Gemeente Almelo

…………
♦  Remonstrantse Gemeente Twente

……………….

♦  Rooms Katholieke Kerk

………………….
♦  Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen
……………………………

♦  Met bestuur en Imam van de Turkse Yunus Emre Moskee wordt contact onderhouden.