Raad van Kerken Almelo

Oecumene is afgeleid van het Griekse woord: oikumènè en betekent: bewoonde wereld – samenwerking tussen christelijke kerken – het streven naar de eenheid van alle christenen: plaatselijk, landelijk en mondiaal. Klik op een van de onderstaande links en u krijgt een volledig overzicht.

logo_oecumene- 1Leden Raad van Kerken Almelo 

Aangesloten kerkgenootschappen


Zie ook:
Oud-Katholieke Statie H. Lebuïnus

Lebuïnus Kompas

 


.

…………
……………….
.
……………
……………
……………