Remonstrantse Gemeente Twente

<   terug

Wie zijn wij?

Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap van mensen die zich aangesproken voelen door een geest van openheid en verdraagzaamheid die:

  • ruimte biedt voor de ontwikkeling van de eigen spiritualiteit;
  • een stimulans wil zijn om de eigen ervaringen met anderen te delen en vragen van geloof en samenleving met elkaar te bespreken;
  • het van belang vindt dat men omziet naar elkaar.

Remonstrantse kerkZoals wij in onze beginselverklaring uitspreken, willen wij God eren en dienen en is onze geloofsgemeenschap geworteld in het evangelie van Jezus Christus. Wij kennen geen bindende geloofsbelijdenis.

Onze traditie kenmerkt zich door het verlangen in contact te blijven met de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap en cultuur.

Beginselverklaring
De Beginselverklaring van de Remonstrantse Broederschap luidt
‘De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid God wil eren en dienen’.

Uitgebreide informatie op: http://www.remonstranten.org/twente/?page=wie-zijn-wij  en http://nl.wikipedia.org/wiki/Remonstranten