Kerkdiensten Leger des Heils

Leger des HeilsLeger des Heils in Almelo

Het korpsgebouw van het ger des Heils in Almelo bevindt zich aan de Troelstralaan 1.

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een kerkdienst. Centraal in de dienst staat de verkondiging van het Woord van God, zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen..

In  diensten van het Leger des Heils wordt m.m.v. ons prachtige muziekkorps (brass band) veel gezongen . Ook is er altijd ruimte voor persoonlijke geloofsgetuigenissen.
…………

Tijdens de dienst is er ook een kindernevendienst en oppas.
Na afloop van de dienst is er de mogelijkheid om samen een kop koffie of
thee te drinken en even na te praten.

Door de week  zijn er in het gebouw van het Leger des Heils in Almelo
verschillende activiteiten voor jong en oud. Zie ook de korpsagenda.
Van maandag tot en met donderdag zijn zowel ‘Bij Bosshardt’, dat is de
huiskamer van de buurt, als de Kledingbeurs geopend van 10.00 uur tot 15.00 uur.

De kledingbeurs bevindt zich achter het kerkgebouw.

Voor de activiteiten in ‘Bij Bosshardt’ zie:  
www.legerdesheils.nl/korpsalmelo

Contact
Uiteraard bent u heel hartelijk welkom in de zondagmorgendienst van het
Leger des Heils. Ook kunt informatie opvragen bij het Leger des Heils, Troelstralaan 1, 7604 VW Almelo, telefoon: 0546 810315; e-mail: korps.almelo@legerdesheils.nl
telefoon Bij Bosshardt:  06 10990312