Doopsgezinde Gemeente Almelo

< terug

DG Almelo

Introductie
De Samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten in Twente worden gevormd door de Doopsgezinde gemeenten Almelo en Twente Zuid-Oost.

Doopsgezinde gemeente Almelo
De doopsgezinde gemeente heeft een eigen kerkgebouw aan de Grotestraat 57 in Almelo. (postadres:Havezathe 244, 7608 DX Almelo ) Het kerkje, dat aan plm. 80 kerkgangers plaats biedt, dateert uit 1684. De kerk heeft een Heilmann-Courtain orgel uit 1791. Dit is een voor Nederland uniek instrument.Op de 2e en 4e zondag van de maand is hier een dienst. Aanvang 10.15 uur. Op de 1e zaterdag van de maand is er een orgelbespeling van 14.00 tot 14.45 uur (behalve in januari, juli en augustus.)

Het kerkgebouw is ook te huur voor concerten (t)rouwdiensten, recepties e.d.
Inlichtingen bij de Beheerder der gebouwen (adres: zie hier onder.)

Kerkenraad

Voorganger Ds. Carla J.M. Borgers telefoon: 074-8531404 c.borgers@doopsgezind.nl
Voorzitter Interim: dhr. K. de Boer, emeritus predikant telefoon:
Secretaris N.A. Nekeman telefoon:0546-860608
Boekhouder dhr. H.W. Meier telefoon:0546 492733
Beheerder
gebouwen
Wouter Vermeulen telefoon: 074 – 2569987

Lees meer over de Historie van de Doopsgezinden.