Apostolisch Genootschap

< terug

Wie zijn we?

Het Apostolisch Genootschap is een vrijzinnige geloofsgemeenschap met wortels in de joods-christelijke traditie.

Wij ervaren het leven als een kostbaar geschenk. God is voor ons het mysterie achter de schepping. Dat mysterie krijgt vorm in de aarde en het heelal, maar ook heel nadrukkelijk in de mens. Ook wij mensen hebben scheppingskracht. Wij voelen het als onze opdracht om de schepping te hoeden en verder te brengen. Vanuit dit besef willen wij zorgvuldig omgaan met de aarde en met onze medemens, dichtbij en veraf. Wij willen aan ons leven inhoud geven door barmhartig, vergevingsgezind en medemenselijk te zijn. Zo willen wij bijdragen aan liefdevolle verhoudingen en vrede in de wereld.

Het Apostolisch Genootschap is ondogmatisch van karakter en wil open blijven staan voor nieuwe en waardevolle inzichten.

Voor uitgebreide informatie:  zie de website van het Apostolisch Genootschap
http://www.apgen.nl/
Almelo (apgen.nl)

PICT0353.JPG