Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.   

Wie we zijn en wat we doen:
– Doel en activiteiten  Vieringen – Walk of Peace  – Vorming en Bezinning        
Zie ook het archief
 
Aangesloten kerkgenootschappen   

Programma Activiteiten 

 

Activiteiten van de VVG

Open Deur

Activiteiten Karmel
 Zenderen

Activiteiten Apostolisch Genootschap

Activiteiten Grote Kerk

 

Grote Kerk open
    Elke vrijdag- en
    zaterdagmiddag

  Groene Kerken

 
 

 

 

 

.


 

 

 

 

.

 


.

.