Home

Welkom op de website van de Raad van Kerken Almelo. Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.   

Wie we zijn en wat we doen:
– Doel en activiteiten            
Vieringen                                        
– Walk of Peace                                       
– Vorming en Bezinning 
Zie ook het archief   
Aangesloten kerkgenootschappen   

Programma Activiteiten 

Bleeklezingen 2023 – 2024
de eerste zaterdag van de maand om 16.30 uur, deur open om 16.00 uur Entree voor VVG-leden en donateurs, leden van de Doopsgezinde Gemeente € 7,50, niet leden € 10,00 inclusief koffie/thee, hapje en drankje

 

 

 .

    Grote Kerk open
    Elke vrijdag- en
    zaterdagmiddag

 

   
   

 

 

.

.

.Oecumenisch wereldnieuws

 

 

 

 Nieuwsbrief van Karmel Twente