Home

Deze website biedt actuele informatie over negen christelijke geloofsgemeenschappen in Almelo en veel informatie over kerk en samenleving in het algemeen.

Wie we zijn en wat we doen:
Doel en activiteiten  Vieringen – Walk of Peace  – Vorming en Bezinning 

.Aangesloten  kerkgenootschappen 
.

Activiteiten 
.
Christendom en slavernij – expositie
29 juni – 22 september Catharijne Convent

 

Christelijke kunst
……………..
Museum voor religieuze kunst
Museum Catharijneconvent
Ikonenmuseum Kampen
St. Jansmuseum

 

.

Openluchtviering Elisabethparochie en Pniëlkerk 14 juli

 

 

 

.

Zomergast in De Bleek.
10-17-24 augustus

DeBleek en Kaliber Kunstenschool
zaterdag 6 juli tot en met 31 augustus 2024

 

 

Activiteiten Karmel
 Zenderen

 

 

.

 

Actueel

Katholieke Vereniging voor Oecumene
Actueel Raad van Kerken in Nederland
Nieuwsbrie Raad van Kerken in Nerderland
Oecumenisch Wereldnieuws
Actueel Protestantse Kerk