Leden van de Raad van Kerken Almelo

 

harry   Voorzitter  ds. H. (Harry) Mondeel harrymondeel01@gmail.com 0546-600615
 Apostolisch      Genootschap C.(Cobi) Noordhoff en Johan de Ruiter cobinoordhoff@gmail.com 0546- 860948
Armeens Apostolische Kerk S.(Sarkis) Lazarian sarlazarian@gmail.com 06-49929977
Doopsgezinde Gemeente in Twente L.C.W.(Evi) Stuurman secretaris  ……………………….. evi.stuurman@planet.nl 0546- 658426 b.g.g.0523 235381
Wim Kuiper Doopsgezinde Gemeente in Twente W.H.(Wim) Kuiper whkuiper@kpnmail.nl .
Even voorstellen
whkuiper@kpnmail.nl
Leger des Heils Sandra Mostert sandra.mostert@legerdesheils.nl
 Dick van Bart Protestantse Gemeente Almelo ds. D.(Dick) van Bart dickvanbart@gmail.com 0546- 473273
Remonstrantse Gemeente Twente L.J. (Luc) Koning info@pravoo.nl 0546-698100
Henk Maathuis 3 Rooms Katholieke Kerk St Jorisparochie H.F.(Henk) Maathuis henk.f.maathuis@hetnet.nl
Even   voorstellen
0546- 870827
 Jose van den Bosch  St. Jorisparochie José van den Bosch jvdboschpastoraalwerkster@gmail.com 0546657155
Elisaprochie R.J.(Rudy) Vinke rjvinke@versatel.nl 0546- 456057