Doopsgezinde Gemeente Almelo

< terug

DG Almelo

Introductie
De Samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten in Twente worden gevormd door de Doopsgezinde gemeenten Almelo en Twente Zuid-Oost.

Doopsgezinde gemeente Almelo
De doopsgezinde gemeente heeft een eigen kerkgebouw aan de Grotestraat 57 in Almelo. (postadres: Poptastate 11 – 7608 XP  Almelo) Het kerkje, dat aan plm. 80 kerkgangers plaats biedt, dateert uit 1684. De kerk heeft een Heilmann-Courtain orgel uit 1791. Dit is een voor Nederland uniek instrument.Op de 2e en 4e zondag van de maand is hier een dienst. Aanvang 10.15 uur. Er zijn op de 1e en 3e zaterdag orgelbespelingen van 14.00 tot 14.15 uur (behalve in januari, juli en augustus.)

Het kerkgebouw is ook te huur voor concerten (t)rouwdiensten, recepties e.d.
Inlichtingen bij de Beheerder der gebouwen (adres: zie hier onder.)

Kerkenraad

Voorganger Ds. Carla J.M. Borgers telefoon: 074-8531404 c.borgers@doopsgezind.nl
Voorzitter Mw. G.A. Norder telefoon: 0548-655489
Secretaris H.C.Th.v.d.Graaf – Laats telefoon: 0546- 814341  ks@dgalmelo.doopsgezind.nl
Boekhouder De heer H.W. Meier telefoon: 0546-492733
Beheerder
gebouwen
De heer P.U. Bergsma telefoon: 0546-575730 pu.bergsma@hetnet.nl

  Doopgezinde gemeente Twente Zuid-Oost

De Doopgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost heeft geen eigen kerkgebouw, maar kan voor de dienst op zondagmorgen beschikken over gebouw van de voormalige Doopsgezinde Gemeente Borne (Ennekerdijk 31). Ook wordt er gekerkt in het gebouw van de Vrije Evangelische Gemeente, Boddenkampstraat 2B, Enschede (dan om 16:00u). Voor de actuele zondag en de tijd, zie http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/en/content/kerkdiensten?menu=2596

Kerkenraad

Voorganger Ds. Carla J.M. Borgers c.borgers@doopsgezind.nl 0748531404
Voorzitter mw. I.M. ter Kuile kuile@hetnet.nl
Beheerder
Kerkgebouw Borne
dhr. S.F. van der Meulen s.f.vandermeulen@online.nl

De Samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten hebben een eigen website
http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/

Lees meer over de Historie van de Doopsgezinden.