‘Over verwondering gesproken’

Ook aan het begin van het nieuwe jaar is er van alles waarover een mens zich kan verwonderen. Over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Allerlei onderwerpen die in je leven voorbij komen. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is het idee achter ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.
Gezamenlijk bekijken de bezoekers een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan ze met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is erg welkom.

De bijeenkomst is op maandag 23 januari. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

 

Concerten in de Grote Kerk

Op zondag 29 januari 2023 gaat de zondagmiddagserie in de Grote Kerk van Almelo verder met een optreden van het kamerkoor “Multiple Voices” uit Utrecht. Het programma, getiteld “Stehe auf, meine Freundin”, bevat muziek rond het Hooglied uit verschillende stijlperioden; renaissance, barok en 20 e eeuw. Het koor staat onder leiding van
← Paul de Kok.
Aanvang 15.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.Stichting Kerkconcerten Grote Kerk AlmeloHenk
.
Kamphuis
h-kamphuis@scarlet.nl

Orgelconcert in de Grote Kerk

Op zondag 18 december 2022 wordt de zondagmiddagserie in de Grote Kerk voortgezet met een optreden van het Roder Meisjeskoor. Dit koor behoort tot de top van de Nederlandse jeugdkoren. Het concert staat volledig in de sfeer van het kerstfeest. Als vorm is gekozen voor het z.g. Festival of Lessons and Carols. Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus worden afgewisseld met o.a. koorbewerkingen van carols, oorspronkelijk volksliederen van
de straat. Dit geheel in Engelse stijl. Bij enkele liederen is gelegenheid tot samenzang.
Het koor staat onder leiding van Sonja de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries, o.a. organist van de Martinikerk te Groningen.

Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Orgelconcert

In de serie “Orgel op zaterdag” (die al loopt sinds 2007!!) bespeelt rijp en groen het in 2005/2006 gerestaureerde Heilmann-Courtain-orgel in de Almelose Doopsgezinde Kerk (Grotestraat 57 – voetgangersgebied!). De bespelingen beginnen om 14:00 precies en duren circa drie kwartier; er is géén pauze. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Op zaterdag 17 december is het laatste concert van dit jaar in de serie Orgel op zaterdag in de Doopsgezinde kerk te Almelo.
Organisten zijn Henk Oosterveen en Gerrit Hoekstra. Zij spelen muziek uit de Duitse barok, bedoeld voor Advent en Kerst.

Kerst door de ogen van glazenier Jan Schoenaker

Presentatie door Koos Sluiter in De Schouw

Deze presentatie laat u het kerstverhaal beleven door de ogen van Jan Schoenaker (1923-2017). Schoenaker heeft als glazenier in veel Twentse kerken zijn sporen nagelaten in honderden glas-in-loodramen. Hij deed dat met vakmanschap, met kennis van zaken en met humor. In ramen in verschillende kerken komen bekende momenten uit het kerstverhaal voor. In de presentatie zijn de beelden van het kerstverhaal uit diverse kerken verzameld, aangevuld met fresco’s en enkele tegels, ook van Jan Schoenaker. Het is een doorlopend verhaal, dat begint bij de profeten en bij Joachim en Anna, de ouders van Maria zoals ze worden getekend in een apocrief evangelie. Dan volgen de beelden die in geen enkel kerstverhaal mogen ontbreken, om te eindigen bij de jonge Jezus bij zijn ouders in Nazareth. Aan de beelden zijn kerstliederen toegevoegd van oud tot eigentijds. Jan Schoenaker weet het geboorteverhaal op zijn geheel eigen wijze te vertellen.

De presentatie – in het kader van Vorming en Toerusting voor de PGA – duurt ruim een uur, zonder pauze. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Hij vindt plaats op donderdagavond 15 december om 19:30 uur in De Schouw. Entree: € 5, koffie of thee inbegrepen, zowel vooraf als na afloop.

Koos Sluiter is emerituspredikant van de wijkgemeenten Pniël en Grote Kerk. Al vele jaren verzorgt hij met veel succes lezingenreeksen en presentaties over kunst en religie. Vanwege corona zijn er sinds maart 2020 geen presentaties of cursussen meer geweest.  De presentatie over het werk van Jan Schoenaker is de eerste die Koos Sluiter weer direct voor publiek geeft. Wel stuurde hij vanaf maart 2020 elke week per e-mail een korte kunstbeschouwing of beeldmeditatie  aan belangstellenden. In die beschouwingen staat steeds één kunstwerk centraal en in deze tijd wordt vaak een verband gelegd met de actualiteit van de oorlog. Wie de wekelijkse beeldmeditatie wil ontvangen kan een e-mail sturen aan geloveninkunst@gmail.com o.v.v. ‘vragen om kunst’.

‘Over verwondering gesproken’

Er is veel waarover een mens zich kan verwonderen. Over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Kortom, allerlei onderwerpen die in je leven voorbij komen. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is de insteek van ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.

Gezamenlijk bekijken de bezoekers een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan ze met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is erg welkom.

De bijeenkomst is op woensdag 23 november. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

 

VERHALEND THEATER: NA ONS DE ZONDVLOED

Op zaterdag 5 november 2022 bent u welkom in het verhalend theater. Stadskerk De Bleek wordt hiervoor omgebouwd. Erik Jan Tillema en Victor Posch komen met hun voorstelling: Na ons de zondvloed..

Foto Jessica Heetebrij

Bij het woord ‘zondvloed’ denken veel mensen aan Noach en zijn ark vol met dieren terwijl een vloedgolf de wereld verzwolg.
Maar in de wereldreligies komen meer zondvloedverhalen voor met daarin hoofdrollen voor geïrriteerde goden, gigantische vissen en mammoeten die niet in de boot stapten en daardoor uitstierven.
Deze verhalen zijn op dit moment actueler dan ooit, want met de dreigende zeespiegelstijging staat ons mogelijk een nieuw zondvloedverhaal te wachten.
In deze theatervoorstelling vertelt Erik Jan Tillema over zijn eigen relatie met de zee en verbindt hij de verhalen uit verschillende tradities met de actualiteit om zich zo af te vragen: komt na ons de zondvloed? Soms komisch, soms ernstig, maar altijd met het water tot aan zijn lippen.
De veelzijdige muzikant Victor Posch begeleidt hem op piano, saxofoon, dwarsfluit en met zang.

Dit is het tweede verhalend theater dat Erik Jan Tillema en Victor Posch verzorgen. Eerder toerden zij met de voorstelling ‘Van begin tot het absolute einde’ over scheppingsverhalen uit verschillende tradities. De voorstelling ontving zeer veel lovende reacties.
Erik Jan Tillema schreef het kinderboek ‘De man die zijn ezel opvouwt’ met daarin de mooiste verhalen uit alle religies en is daarnaast beleidssecretaris van de VVP.
Victor Posch is al jaren een veel geziene gast op de Nederlandse podia, speelt tenor- en altsaxofoon, dwarsfluit, piano, diverse percussie-instrumenten, geeft saxofoonles, schrijft verhalen voor verhalenvertellers en vertelvoorstellingen, is bandleider, componeert muziek voor musicals, theaterstukken, treedt op als straatmuzikant en organiseert jazzworkshops.

Waar:       stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, Almelo
Wanneer: zaterdag 5 november 2022.
Aanvang: 16.30 uur     zaal open vanaf 16.00 uur
Toegang:  € 7,50 en dat is inclusief een kop koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

Wij verzoeken u zich aan te melden voor het verhalend theater. Aan de hand van de aanmeldingen bepalen we of we de achterzalen gebruiken of de kerkzaal. Dit vanwege de energiekosten.
Aanmelden kan bij:
Pauline Vrolijk via e-mail: paulien.dejong@outlook.com of telefonisch via 06-43741934 enbij Pieter van Rijssel via e-mail: rijsp@outlook.com of telefonischvia 06-57784239.

 

 

 

‘Over verwondering gesproken’

Wat  zou het leven zijn zonder verwondering – over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Kortom, over heel veel wat het leven tot leven maakt. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is de insteek van ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.

Gezamenlijk bekijken we een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan we met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is erg welkom.

De bijeenkomst is op maandag 10 oktober. De inloop is vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

 

Van klimaat-crisis naar een klimaat-catastrofe ?

De afgelopen maanden werden wij steeds vaker met de neus op de feiten gedrukt. De ene week zagen we de verwoesting van overstromingen in Pakistan,  de andere week werden we geconfronteerd met droogte met bosbranden tot gevolg. Steeds duidelijker worden de signalen dat het klimaat verandert. De boodschap van het Intergovernemental Panel on Climate Change is:
dit is slechts het begin van veel ernstiger gevolgen.

Betekent dit dat we met de armen over elkaar gaan zitten? Of worden we juist aangemoedigd om te zoeken naar alternatieven?
In Twente is een beweging actief van verontruste wetenschappers:
Scientists4Future – Twente. Eén van de leidende figuren van deze beweging komt op zaterdag 1 oktober 2022 naar stadskerk De Bleek.

Met elkaar bespreken we wat de gevolgen zijn voor ons en onze (klein) kinderen. Wat maakt deze klimaatcrisis anders dan de andere crises waarmee we te maken hebben?
Wij verzoeken u zich aan te melden voor deze lezing. Dat kan bij Pauline Vrolijk via e-mail: paulien.dejong@outlook.com of telefonisch via 06-43741934
en bij Pieter van Rijssel via e-mail: rijsp@outlook.com of telefonisch
via 06-57784239.

BLEEKLEZING 2
Waar:       stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, Almelo
Wanneer: zaterdag 1 oktober 2022.
Aanvang: 16.30 uur  –  zaal open vanaf 16.00 uur
Toegang:  € 7,50 en dat is inclusief een kop koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.