Het bezielde landschap. Spiritualiteit in schilderkunst Kick Bras

In oude religies werd de natuur beleefd als bezield door goden en geesten. Dat veranderde door het christendom Maar toch bleef ook in het christelijke Westen de natuur een middel waardoor de Schepper zich manifesteerde.

Landschapsschilders hebben vanaf de late middeleeuwen dat ook proberen te verbeelden. En ook later, toen de kerk weinig invloed meer had op kunstenaars, verlangden zij ernaar hun spirituele visie uit te drukken in hun landschappen. Kick Bras projecteert veel kunstwerken met de nadruk op de symbolistische kunst tussen 1880 en 1940. Kunstenaars: kunstenaars als Gauguin, Van Gogh, Emily Carr, Jacoba van Heemskerk, Emil Nolde en Ferdinand Hodler. Het bezielde landschap. Spiritualiteit in de schilderkunst is ook te koop.  Zie ook Kick Bras

Waar:                  Stadskerk De Bleek
Wanneer:            zaterdag 1 april 2023
Hoe laat:             deur open 16.00 uur, de lezing begint om 16.30 uur
Kosten:                € 7,50
Leden en donateurs van de VVG en Doopsgezinde gemeente Twente krijgen een korting van € 2,50
Toegang is inclusief een kop koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.

Hoe van crises naar veerkracht in de economie?

De klimaatcrisis, inflatie, effecten van de pandemie en de Oekraïne-oorlog plus personeelstekorten vereisen nogal wat van onze economie. Maar de veerkracht is ver te zoeken. Prijzen stijgen, schaamtes nemen toe, en verschillende sectoren voelen zich overbelast eb bedreigd. Hoe kunnen we als een van de meest geglobaliseerde landen ter wereld veerkracht in de economie krijgen, terwijl de vergrijzing toeslaat? Irene van Staverden schetst niet alleen de problematiek, maar biedt ook verschillende perspectieven vanuit eerdere ervaringen met crises.

Irene van Staverden is hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, columnist van Trouw en lid van de Doopsgezinde Gemeente Twente.

Waar:                  Stadskerk De Bleek
Wanneer:            zaterdag 4 maart 2023
Hoe laat:             deur open 16.00 uur, de lezing begint om 16.30 uur
Kosten:                € 7,50

Over verwondering gesproken

Stadskerk De Bleek in Almelo organiseert op woensdag 8 maart een bijeenkomst ‘Over verwondering gesproken’. De deelnemers bekijken eerst een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en gaan daarna met elkaar in gesprek over het thema. Ronald van den Houten en Rianne Kobes leiden de avond. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in De Bleek aan de Hofstraat 1 (via zij-ingang). Ontvangst met koffie of thee vanaf 19.45 uur. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro erg welkom. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelding is nodig en kan via rianne.kobes@gmail.com.

Wereldgebedsdag – Zichtbaar geloven

Op vrijdag 3 maart as vindt in de Armeens Apostolische Kerk, aan de Vriezenveenseweg te Almelo, de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag plaats. Aanvang is om 19.30 uur.  

Een wereldwijd gebeuren!
Op de eerste vrijdag in maart,  gaat het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen – in 173 landen – voelen zich verenigd en bemoedigd.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering. Met de viering wordt uiting gegeven aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en solidariteit.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden. Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst te stellen van elkaar en de samenleving en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. Wereldgebedsdag biedt gelegenheid om over “eigen grenzen” heen te kijken en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met mensen over de hele wereld.

Thema
Het thema van de viering is dit jaar: “Zichtbaar geloven”.  De liturgie is gemaakt door vrouwen uit  Taiwan.
Medewerking
Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische Kerk en “The Lord’s Choir”. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.
Datum en tijdstip: vrijdag 3 maart 2023 om 19.30 uur.
Plaats: Armeens Apostolische Kerk, Vriezenveenseweg 174, Almelo.|
Organisatie: Raad van Kerken Almelo.

Iedereen is van harte welkom!!

 

 

Concert in de Grote Kerk

Op zondag 5 maart a.s. gaat de concertserie in de Grote Kerk verder met een optreden van het Vocaal Ensemble Cordier. Het programma is getiteld “To see a world in a grain of sand” naar een gedicht van William Blake. Cordier zingt daarvan een indrukwekkende toonzetting van Sven-David Sandström. Verder werken van Byrd, Taverner, Stolp e.a. Het koor staat onder leiding van Jurriaan Poesse.

Aanvang 15.30 u
. Toegang vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

‘Over verwondering gesproken’

Ook aan het begin van het nieuwe jaar is er van alles waarover een mens zich kan verwonderen. Over de natuur, mensen, relaties, blijdschap, verdriet, religie, kunst… Allerlei onderwerpen die in je leven voorbij komen. Het met elkaar delen van die verwondering of de vragen daarover, is het idee achter ons project in stadskerk De Bleek: ‘Over verwondering gesproken’.
Gezamenlijk bekijken de bezoekers een aflevering van de tv-serie De Verwondering (Annemiek Schrijver) en daarna gaan ze met elkaar in gesprek over het thema. Het project staat onder leiding van Ronald van den Houten en Rianne Kobes. Het maximum aantal deelnemers is 20. Aanmelden is daarom nodig en kan per e-mail: rianne.kobes@gmail.com. Om de kosten te drukken is een bijdrage van 5,- euro is erg welkom.

De bijeenkomst is op maandag 23 januari. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. Plaats: Open Oecumenische Gemeente de Bleek, Hofstraat 1 (via zij-ingang) in Almelo. Nadere informatie: Rianne Kobes, 06-20604861.

 

Concerten in de Grote Kerk

Op zondag 29 januari 2023 gaat de zondagmiddagserie in de Grote Kerk van Almelo verder met een optreden van het kamerkoor “Multiple Voices” uit Utrecht. Het programma, getiteld “Stehe auf, meine Freundin”, bevat muziek rond het Hooglied uit verschillende stijlperioden; renaissance, barok en 20 e eeuw. Het koor staat onder leiding van
← Paul de Kok.
Aanvang 15.30 uur. De toegang is vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.Stichting Kerkconcerten Grote Kerk AlmeloHenk
.
Kamphuis
h-kamphuis@scarlet.nl

Orgelconcert in de Grote Kerk

Op zondag 18 december 2022 wordt de zondagmiddagserie in de Grote Kerk voortgezet met een optreden van het Roder Meisjeskoor. Dit koor behoort tot de top van de Nederlandse jeugdkoren. Het concert staat volledig in de sfeer van het kerstfeest. Als vorm is gekozen voor het z.g. Festival of Lessons and Carols. Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus worden afgewisseld met o.a. koorbewerkingen van carols, oorspronkelijk volksliederen van
de straat. Dit geheel in Engelse stijl. Bij enkele liederen is gelegenheid tot samenzang.
Het koor staat onder leiding van Sonja de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries, o.a. organist van de Martinikerk te Groningen.

Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.