Engelen in de kunst

Marian van Caspel    thema: Engelen in de kunst

Door de eeuwen heen vormen engelen, in al hun verschijningsvormen, een geliefd onderwerp in de kunst. Het woord ‘engel’ is afgeleid van het Griekse    angelos, dat boodschapper betekent. Met hun vleugels bewegen engelen zich vrij tussen onze wereld en ‘de andere wereld’: de hemel of de geestelijke wereld. Toch werden zij in de kunst van de eerste eeuwen van het christendom zónder vleugels afgebeeld. Deze zouden immers te veel hebben doen denken aan de gevleugelde hemelfiguren uit de profane Grieks-Romeinse cultuur. Een ander punt is dat engelen officieel geslachtloos zijn, maar ook hiervan wordt in de kunst afgeweken. Verder worden engelen vanouds  ingedeeld in negen groepen. Een mandala van de middeleeuwse mystica Hildegard van Bingen geeft inzicht in de hiërarchie van deze groepen van engelen. De ‘gewone’ engelen en de aartsengelen staan onderaan in deze hiërarchie. De aartsengel Raphaël, vrij onbekend in protestantse kringen, krijgt, tenslotte, speciale aandacht in deze lezing.

Wanneer:                  2 februari 2019
Tijdstip:                     16.30 uur
Waar:                        De Bleek Hofstraat 1  7807 AB Almelo
Toegang:                   € 10,00

Bijzonderheden:    De lezing van Frederike Upmeijer (gepland op 2-2) wordt gehouden op een later tijdstip.
entree is inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop. Parkeren kan op het terrein voor de kerk (gratis). Of in een parkeergarage in de directe omgeving (betaald).

In de ogen van Rembrandt

22 januari start van vier lezingen

In 2019 is het 350 jaar geleden dat Rembrandt stierf. Het jaar 2019 wordt een Rembrandtjaar met een jaar lang overal exposities. Ook in Almelo staat Rembrandt het hele jaar op de agenda van V&T, onder het motto “In de ogen van Rembrandt”. We kijken naar zijn leven en werk waarin de Gouden Eeuw zich weerspiegelt: weergaloze welvaart en telkens weer oorlog, bloei van kunst en cultuur op allerlei gebied en religieuze onverdraagzaamheid, bittere armoede en rijkdom aan verscheidenheid. Rembrandt heeft het allemaal gezien en de sporen zijn in zijn werk terug te vinden. Heel veel werken van Rembrandt hebben een religieuze achtergrond of inhoud. In een aantal aspecten komt dat in de cursus aan de orde, geplaatst tegen de
achtergrond van zijn tijd.

Data : dinsdagen: 22 januari + 5 februari + 19 februari + 5 maart
Tijd : 20.00 uur
Locatie : Pniëlkerk
Kosten : € 4,- (per bijeenkomst)
Inleider : ds. K. Sluiter

Zie ook pagina 10 van de brochure

Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen  van 20 t/m 27 januari 2019

‘Thema ‘Recht voor ogen’
Het thema is ontleend aan het bijbelboek Deuteronomium waar staat: Zoek het recht
en niets dan het recht (Deuteronomium 16:20).
De werkgroep Oecumenische Vieringen Binnenstad Almelo wil deze keer de nadruk
leggen op ontmoeting. Daarom is gekozen voor een andere opzet van deze gebedsweek. Elke dag van de week is er in elk van de deelnemende kerken een korte vesper.
Op de vrijdag zal die vesper worden gevolgd door een maaltijd, waarbij veel ruimte zal zijn voor ontmoeting en gesprek.
De week wordt op zondag 27 januari om 10.00 uur afgesloten met een Oecumenische
viering in het gebouw van het Leger des Heils, Troelstralaan 1, Almelo.

De hele week ziet er als volgt uit:
Maandag 21 januari 19.00 uur vesper in de Sint Georgius Basiliek
Dinsdag 22 januari 19.00 uur vesper in de Doopsgezinde kerk
Woensdag 23 januari 19.00 uur vesper in de Bleekkerk
Donderdag 24 januari 19.00 uur vesper in de Grote Kerk
Vrijdag 25 januari 18.00 uur vesper bij het Leger des Heils
met een maaltijd erna, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, richtbedrag € 3,00

Zondag 27 januari 10.00 uur oecumenische viering in wijkcentrum De Schelf
(verzorgd door wijkgemeente NOACH en de Jozefkerk) i.s.m. Zanggroep Together en het Sint Jozefkoor

Orgelconcert in de Georgiuskerk

“Muziek en sfeer” in de St.- Georgiusbasiliek

De uitvoerenden zijn mezzosopraan Valeria Boermistrova en organist Henk Linker.
Alle drie de orgels, dus het transeptorgel, het kistorgel en het hoofdorgel, zullen zoveel mogelijk worden bespeeld om zodoende een mooie afwisseling te verkrijgen.

Zondag  30 december om 15.30 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang.

De Russen komen

VVG en Doopsgezinde Gemeenten in Twente
nodigen u uit voor Bleeklezing 4 op zaterdag 5 januari 2019 met Jan Bijkerk:

Jan Bijkerk vertelt over Russische componisten die naar het westen zijn getrokken en/of duidelijke westerse invloeden hebben ondergaan. Hij onderstreept dit met hun muziek. Vanaf de 19e eeuw tot heden zijn er Russische componisten aan te wijzen met een duidelijk westerse oriëntatie.Te denken valt aan Tjaikovsky, Rachmaninov en Stravinsky maar ook Gubaidulinaen Denissov. Dit tegenover nationaal Russisch georiënteerde componisten zoals Glinca, Moessorgsky, Borodin en Ustwolskaja. Allen zijn echter sterk door de westerse muziektraditie getekend, het gaat meer om accentverschillen. Zelfs tijdens het communistische regime ontkwam de Russische muziek niet aan deinvloed van het Westen.

Waar: Stadskerk  De Bleek, Hofstraat 1, Almelo
Aanvang 16.30 uur.
Toegang: € 7,50 inclusief koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
         
Parkeren kan op het terrein voor de kerk(gratis) of in één
van de parkeergarages in de directe omgeving(betaald)

 

Apeldoorns Vocaal Ensemble

 

 

 

Apeldoorns Vocaal Ensemble

Koorschool Arnhem o.l.v. Thea Endedijk- Griffioen
Wilbert Berendsen – orgel
A Festival of Lessons and Carols
Lector: Pieter Endedijk

16 december – aanvang: 15.30 uur
De toegang is vrij met een vrijwillige bijdrage bij de uitgang.
Info: Henk Kamphuis – h-kamphuis@scarlet.nl – 0546 863512

Open huis

Tweede Kerstdag: Open Huis in stadskerk “De Bleek”
Al heel wat jaren houdt stadskerk “De Bleek” een open huis op tweede kerstdag. Gewoon om de sleur te breken, om eens iemand anders te ontmoeten, om het alleen zijn de baas te kunnen.

Vanaf half twee kan iedereen binnenlopen. In de ene zaal wordt een Franse film vertoond, in de andere zaal is gelegenheid om spelletjes te doen, elkaar te ontmoeten. Vaak kan ook iets creatiefs gedaan worden.

Tussendoor presenteren gastvrouwen en -heren allerlei koude en warme hapjes en drankjes.

Kortom u bent van harte welkom!

Wanneer:     woensdag 26 december
Tijd:             13.30 – 17.00 uur
Waar:           stadskerk “De Bleek”  Hofstraat 1     7607 AB Almelo
Entree:         € 3,50 als bijdrage voor de hapjes en drankjes
Parkeren:     kan op het terrein voor de kerk (gratis)

of in de parkeergarages in de directe omgeving (betaald)

Neva Ensemble

Tussen half december 2018 en half januari 2019 verzorgt het Neva Ensemble uit Sint Petersburg, Rusland een serie concerten dwars door Nederland. Dat doen zij sinds 1992.
U krijgt een muzikale belevenis met voor de pauze Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek en beroemde kerstliederen.

Na de pauze volgt een selectie uit de Russische volksmuziek. Daarbij kunt u denken aan de Stenka Razin, eenzaam helder klinkt het klokje, Kalinka, Katjusha. Dit wordt gevolgd door een reeks aria’s, duetten, romances en trio’s van bekende componisten.

Dagblad De Telegraaf noemde de topsolisten van dit ensemble “De muzikale tovenaars uit Rusland”. Voor u als toehoorder wordt het een bijzondere belevenis, een streling voor het oor en deze avond ook voor het oog.

De toegang is gratis. Na afloop van het concert kunt u de leden van het ensemble bij de uitgang uw mondelinge en geldelijke waardering tonen. Zij nemen uw reacties en bijdragen persoonlijk in ontvangt.

U kunt dan ook cd’s van het Neva Ensemble kopen! Een mooi cadeau voor de kerstdagen.

Wanneer:        zondag 16 december 2018
Aanvang:        20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Waar:             Stadskerk “De Bleek”  Hofstraat 1   7607 AB Almelo

Parkeren kan op het plein voor de kerk (gratis) of in één van de parkeergarages in de directe omgeving (betaald).

Duo-expositie in Stadskerk De Bleek

  • Duo-expositie Marjo Bonnier en Johan Stegeman
  • Quilts en schilderijen
  • Vanaf nu tot 2 februari 2019
  • Stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, Almelo
  • Openingstijden: tijdens de diensten en de lezingen, zie website www.debleek.nl
  • Volg ons ook op facebook: vrijzinnig almelo

Sinds 25 jaar maakt Marjo quilts. Haar voorkeur gaat uit naar traditionele patronen met moderne stoffen. Ze is lid van het Quiltersgilde en heeft deelgenomen aan meer dan 30 quilttentoonstellingen.

Marjo vertelt: ‘Al in mijn jeugd was ik bezig met handwerken, voornamelijk breien, haken en borduren. Pas later is daar quilten bij gekomen. Ik houd van eenvoud in quilts en van vrolijke kleuren.’

Johan is in 1964 begonnen met schilderen. Het schilderen met olieverf heeft zijn voorkeur vanwege de tijd die nodig is om een schilderij te maken. Ook biedt het de gelegenheid om nat in nat te kunnen schilderen. Eigenlijk is hij zomaar begonnen en schilderde gewoon wat hij zelf mooi vond. Johan vertelt: ‘Later werd ik docent in het Dienstencentrum De Riet. Met heel veel plezier en genoegen heb ik daar 10 jaar lang de schildersclub geleid.’