Mariapassie

Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes  financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen  met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds
wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.
Voor verdere info boekingen en kaarten bestellen zie:
www.demariapassie.nl

Het project      De Maria Passie
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk.  De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria.
Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd.  De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vind op de site www.demariapassie.nl
Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht.

Datum                   Tijd                      Plaats  
09-02-2019       20.00 uur            Ootmarsum H.H.  Simon en Judas kerk

Verkoop kaarten: vanaf 15 november zijn kaarten in de voorverkoop á € 10 verkrijgbaar bij de VVV te Ootmarsum en Denekamp alsmede de overige VVV’ s in Noord Oost Twente. Op 9 februari bedraagt de prijs van de toegangskaarten  € 12,50.

Eveneens voorverkoop: tijdens kerstvieringen zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10 .

Johannes Passion – 12-04-2019

Johannes Passion 12 april 2019      U kunt zich hiervoor opgeven tot 1 december!

Er zijn slechts 20 kaarten, mooie zichtplekken.

Voorafgaand aan de uitvoering van de Johannes Passion krijgt u in huize Elisabeth, Gravenallee 11 Denekamp, een mooie introductie op dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach, dit keer in een versie van Schumann. Deze introductie zal verzorgd worden door dhr. Gerrit Kommers. Dhr. Kommers is oud docent muziektheorie aan de Universiteit van Amsterdam en hij heeft een passie voor Bach!

Na de lezing gebruiken we een eenvoudige maaltijd, aansluitend zullen we op eigen gelegenheid naar Oldenzaal vertrekken, alwaar we om 20.00 uur in de St. Plechelmusbasiliek naar de Johannes-Passion mogen gaan luisteren.

Reservering kaarten via secretariaat@lumenchristi.nl, of bel met ons secretariaat op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur (tel. 0541-353 551). Let op:  i.v.m. de nodige reserveringen kunt u zich voor deze activiteit opgeven tot 1 december. Er zijn slechts 20 plekken, dus wees er snel bij!

Kosten: € 50,- (mooie zichtplek in de basiliek).

Adres Plechelmusbasiliek: Sint Plechelmusplein 1 Oldenzaal

 

 

 

 

 

 

Symbolisch bloemschikken

Symbolisch bloemschikken rond de Advent 28 november 2018

Onze cultuur kent veel symboliek, die extra betekenis kan geven aan de aankleding van religieuze vieringen, maar ook aan onze woningen. Symbolen roepen emotie op omdat ze duidelijk de essentie van het thema verbeelden en zo aan ons de diepere betekenis overbrengen. Met symbolisch schikken is het belangrijk een keuze te maken uit de variatie aan vormen, materialen, kleuren, bloem en groen, enz., alles passend bij het thema, om de zeggingskracht te vergroten.

Zo kun je in de Adventstijd denken aan kleuren. In deze tijd verlopen de liturgische kleuren van paars naar wit. Hier valt veel mee te doen. We gaan op weg naar Kerst en verwachten een nieuwe geboorte, iets nieuws mag aan het licht komen. Na een inleiding over symbolische bloemschikken zullen we een eigen adventskrans of – bloemstuk maken.
Het leuke is dat het nooit fout kan zijn wat we doen. We werken vanuit ons hart en eigen kunnen en dat maakt de workshop symbolisch bloemschikken zo bijzonder.

Waar: Huize Elisabeth, Klooster Franciscanessen te Noord Deurningen

Aanvang: 28 november om 19.30 uur

Kosten: 17,50 euro inclusief bloemen en materialen, koffie/thee.

U wordt gevraagd zelf een schaal een krans of iets dergelijks mee te nemen. In verband met te verzamelen materiaal is opgave gewenst

secretariaat@lumenchristi.nl of tel: 0541-353551

 

Interactieve lezing: Geweldloze communicatie

Harm Knoop
Geweldloze communicatie; een interactieve lezing.

Hoezo ‘geweldloos’! Is onze gebruikelijke communicatie dan zo gewelddadig?!
Ja, en veel meer dan we ons bewust zijn. Geweldloze Communicatie (GC) laat ons horen en zien hoe vaak we de mensen om ons heen de maat nemen. We luisteren ogenschijnlijk wel naar elkaar, maar horen we wat de ander zegt. Horen we wat we zelf allemaal uitdragen? GC biedt een taal die verbindt, een taal van mededogen die ontwapent – de dreiging van een oordeel verdampt en geeft een ongekende ruimte om elkaar werkelijk te ontmoeten. De Amerikaanse psycholoog Marshall Rosenberg (1934 – 2015) heeft de methode en het netwerk van GC opgebouwd en uitgewerkt.

Wanneer: 3 november 2018
Tijdstip: 16.30 uur
Waar: stadkerk “De Bleek”, Hofstraat 1, 7807 AB Almelo
Toegang: € 7,50
Bijzonderheden: entree is inclusief koffie, thee en een hapje en drankje na afloop
Parkeren kan op het terrein voor de kerk (gratis). Of in een parkeergarage in de directe omgeving (betaald).
Wat achtergrondinformatie over de inleider.
Wie is Harm Knoop? Hij beschrijft zichzelf als:
“Zoekend, schatgravend, inspirerend, bezielend en ondersteunend stimuleer ik mensen om hun eigen bronnen te openen en vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen.
Ik werk als coach, trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, vertrouwenspersoon en schrijver.
Hoe? Vrijmoedig, vrijzinnig, vrijlatend en vrijblijvend.”
In het recente verleden heeft Harm Knoop lezingen in stadskerk “De Bleek” gehouden over het leven van Jung en over zijn boek “Leef je eigen mythe”

Kunt u niet op de 3e, dan krijgt u op 4 november de gelegenheid om Harm Knoop te ontmoeten. Hij gaat dan voor in de kerkdienst om 10.00 uur in de Henricuskapel, Oosterhofweg 49 te Rijssen.

Geloven 3D – vier lezingen

Geloven in 3D. Inleiding

3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. We kennen 3D printen en 3D beelden, nieuwe technieken om voorwerpen te maken; maar 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Niet zo vreemd dat oude beschavingen al ruimtelijke kunst kenden.
Die kunst zal een religieuze lading hebben gehad.
Mensen geloofden in 3D. Door hun ruimtelijkheid krijgen
beelden een andere uitstraling en geladenheid. Zo vertellen
ze hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met
goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over.

Derde lezing op 13 november om 20.00 uur in de Pniēlkerk        Toegang: € 4,-

Meer informatie op blz. 15 van de activiteiten brochure

Afscheid Anne van der Meiden

“Gedurende een reeks van lange jaren was Anne van der Meiden gastvoorganger in stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, 7607 AB Almelo.

Op zondag 30 september om 10.00 uur nemen we in stadskerk De Bleek afscheid van Anne van der Meiden. Als gastpredikant ging hij ieder jaar enkele zondagen per jaar voor in een viering. De laatste jaren las hij steeds een stukje uit de Twentse Bijbelvertaling, waaraan hij zelf hartstochtelijk meewerkte. Hij illustreerde de uitleg regelmatig met een anekdote uit de familiekring. Als afsluiting van deze periode wil de Open Oecumenische gemeente De Bleek op haar eigen wijze afscheid nemen van Anne van der Meiden. Helene Westerik leidt deze viering samen met de leden van de liturgiecommissie.

U wordt van harte uitgenodigd dit afscheid bij te wonen.

 

 

Vredesweek 15-23 september – Walk of Peace

Vredesweek 2018 van 15 t/m 23 september in Almelo
Generaties voor vrede

Walk of Peace:
Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. In kleine groepjes wordt in de binnenstad een route gelopen langs kerken, een moskee, de bibliotheek, het Huis van Katoen en Nu en andere plekken waar een activiteit plaatsvindt gericht op het thema van de Vredesweek “Generaties voor vrede “. Op het Kerkplein (Grote Kerk) komen ouderen en jongeren aan het woord over het thema. In verschillende kraampjes geven kerken en organisaties informatie over wat hen beweegt als het gaat om Vrede. Een groot jeugdorkest van de Samenwerkende Muziekverenigingen Almelo zorgt voor de muzikale omlijsting. Een korte afsluitende bijeenkomst is er tenslotte in de tuin van de Georgiusbasiliek.

Datum:           zaterdag 15 september 2018
Aanvang:        inloop vanaf 13.30 uur
Start:              14.00 uur
Locatie:          De Bleekkerk, Hofstraat 1 te Almelo

Vredesdienst:
De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door Siebe Hiemstra en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is uit  vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie, zang en muziek.

Datum:            zondag 16 september 2018
Aanvang:        10.00 uur
Locatie:           Bleekkerk, Hofstraat 1 te Almelo

Vredesdienst

De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door Siebe Hiemstra en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is met vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie, zang en muziek.

Thema “Generaties voor Vrede”
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Ambassade van Vrede
Vrede: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. In Almelo is er een Ambassade van Vrede (PAX) waarin de Raad van Kerken Almelo, het Humanistisch Verbond Almelo en andere partners samenwerken.

Voor méér informatie bel of mail gerust naar Cobi Noordhoff:
T: 0546-860948
E: cobinoordhoff@gmail.com

E flits juli 2018

Nieuwe secretaris
Een ieder die ambitie heeft secretaris van de Raad van Kerken te worden kan tot 6 juli solliciteren. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie en het profiel: klik hier. De gesprekken volgen begin september en de Raad hoopt ongeveer half oktober met een nieuw gezicht naar buiten te kunnen komen.

Interim-secretaris
Het moderamen heeft drs. Hillie van de Streek benoemd als interim-secretaris bij de Raad van Kerken. Hillie is lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen en heeft onder meer ervaring als directeur van de Stichting voor Christelijke Filosofie te Amersfoort. Ze blijft totdat de nieuwe secretaris het werk kan oppakken.

Afscheid secretaris
Klaas van der Kamp zal als vertrekkend secretaris afscheid nemen op vrijdagmiddag 31 augustus van 15.00 uur tot 18.00 uur, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C in Utrecht. Er zal een presentatie zijn van Kerkproeverij en Klaas zal een causerie verzorgen over beeldcultuur. Natuurlijk is er gelegenheid hem de hand te drukken bij de receptie. Downloaden uitnodiging: klik hier. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl Wie Klaas wil blijven volgen op internet kan de site www.klaasvanderkamp.nl bezoeken.

Kerkproeverij
Op zondag 16 september en zaterdag 15 september vindt in de meeste kerken de kerkproeverij plaats. Gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand als gast mee te nemen naar de kerk. Om de campagne onder de aandacht te brengen zal er voorafgaand aan het weekend op creatieve wijze aandacht zijn voor de Kerkproeverij met street-art. Tijdens het afscheid van Klaas van der Kamp wordt daar verder op ingegaan.

Week van gebed
Met het thema ‘Recht voor ogen’ krijgt de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2019 verder invulling. Er kunnen nu al bestellingen worden geplaatst; na de zomersluiting van het bureau zal het materiaal worden uitgeleverd. Bestelformulier: klik hier

AVG
De Raad van Kerken heeft de nieuwe Europese richtlijnen over privacy (AVG) besproken. De diverse lidkerken proberen allen recht te doen aan de zorgvuldigheidseisen van persoonlijke gegevens. Op de website van de Raad van Kerken wordt het gesprek daarover voortgezet om mensen te blijven attenderen op aspecten van de regelgeving.

Amsterdam: Wereldraad en walk of peace
Tijdens het Centraal Comité van de Wereldraad in Genève is er al een opmaat geweest voor de herdenking van 70 jaar Wereldraad met een bezoek van de patriarch van Constantinopel en de paus uit Rome. Het feest krijgt officieel invulling op 23 augustus in Amsterdam met onder meer een walk of peace (meer informatie) en een viering. Er komen nogal wat buitenlandse gasten onder wie bisschop Mirkis uit Irak en de leiding van de Wereldraad; voor hen is op de website een speciale link geplaatst om zich te melden. Zij die vanuit Nederland toegang willen hebben tot de Nieuwe Kerk moeten zich eveneens vooraf melden. Klik hier.

Krieger nieuwe voorzitter CEC
Ds. Christian Krieger van de protestantse kerk uit Elzas – Lotharingen is tijdens de assemblee van de Conferentie van Europese Kerken gekozen als nieuwe voorzitter van de CEC. Hij volgt de Anglicaanse bisschop Christopher Hill op. Tijdens de assemblee in Novi Sad kwam onder meer naar voren hoezeer de mensen op de Balkan enerzijds verlangen deel te nemen aan de Europese gemeenschap en tegelijk de wonden ervaren van de achterliggende oorlogen.

Vredesweek
De Vredesweek 2019 vindt plaats van 15 september tot 23 september. Het thema is ‘Generaties voor vrede’. Op diverse plaatsen zal er een walk of peace worden gehouden, zoals in: Almelo, Harderwijk, Leeuwarden, Lochem, Naarden-Bussum, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

Bureau
Het bureau is gesloten van 20 juli tot en met 17 augustus. Mensen met dringende vragen kunnen zich melden per mail: rvk@raadvankerken.nl.

Raad van Kerken Almelo

Wie zijn wij?

  •  De Raad van Kerken Almelo maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke Kerken.  Oecumene is een woord dat zijn wortels vindt in het nieuwe testament en dit oorspronkelijk Griekse woord betekent : de gehele bewoonde wereld. In de Kerk heeft het woord oecumene de betekenis gekregen van eenheid tussen alle christenen. Het is een zoektocht binnen de kerken om de verdeeldheid tussen de christelijke kerken op te heffen en te streven naar meer onderlinge eenheid, verbondenheid en samenwerking. In de 20ste eeuw  zien we  de praktische  samenwerking vooral in het werk van de Wereldraad van Kerken, Pauselijke Commissies voor Eenheid en nationale Raden van Kerken.  In Nederland is de Raad van Kerken Almelo een van de 275 locale Raden van kerken die aangesloten zijn bij de Raad van Kerken Nederland.
  • De Raad van Kerken Almelo vormt een breed verband van kerken en geloofsgemeenschappen  in Almelo en omstreken, die het belangrijk vinden om elkaar beter te leren kennen, te informeren en samen te werken. Om zo door onderlinge ontmoeting en communicatie de eenheid en verbondenheid te bevorderen en gestalte te geven.

Doel en activiteiten

  • De Raad van Kerken Almelo ontplooit activiteiten die de oecumenische dialoog bevorderen tussen de ledenkerken en geloofsgemeenschappen onderling, alsook met de kerken en geloofsgemeenschappen die geen lid zijn van de Raad. Op de vergaderingen van de Raad staan actuele kerkelijke, theologische ethische en maatschappelijke vragen op de agenda. In de oecumenische vieringen is er ook veel aandacht voor vragen met betrekking tot gerechtigheid, vrede en het milieu.
  • De Raad bevordert activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de samenleving , om zo dienstbaar te zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen de mensen, vooral waar het gaat om mensen die onrecht wordt aangedaan.
  • De ontmoeting met mensen van andere religies acht de Raad van groot belang.
  • De Raad functioneert voor en naar de overheid en maatschappelijke organisaties in Almelo als aanspreekpunt en spreekbuis van de ledenkerken en geloofsgemeenschappen.
  • Met de burgerlijke gemeente is er met enige regelmaat overleg geweest over bijvoorbeeld een Crisisbeheersingsplan.

 Vieringen 

  • Oecumenische vieringen spelen een belangrijke rol in het ontmoetingsgebeuren tussen de mensen van de verschillende kerken in Almelo. Belangrijke vieringen zijn o.a. de Wereldgebedsdag, welke traditiegetrouw plaats vindt in de Armeens Apostolische Kerk; de dienst in de Week van gebed voor de Eenheid, deze dienst wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumenische Diensten Binnenstad Almelo;  de viering van de Vredeszondag, die door een interkerkelijke werkgroep wordt voorbereid en de vieringen die verder per wijk georganiseerd worden

Walk of Peace

  • Voor de tweede keer zal de Raad,  samen met andere organisaties,  een walk of Peace organiseren. Een walk of Peace is een wandeling in de stad langs kerken en betekenisvolle plekken. Op elke plek is er een activiteit die de vrede verbeeldt. We lopen samen met anderen met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar.

 Vorming en Bezinning

  •  De vele activiteiten op het gebied van vorming en bezinning bevordert de Raad ook door het halfjaarlijks samenstellen van een brochure waarin een volledig aanbod van die activiteiten gepresenteerd wordt. ( De brochure wordt uitgereikt aan alle kerkgangers van de aangesloten kerkgenootschappen) Ook het werk van de Locale Omroep Almelo wordt door de Raad  gesteund.

Voor meer actuele informatie en de activiteiten vermeld in de brochure zie verder deze website.

 

 

Vredesweek 2018 van 15 t/m 23 september

Generaties voor vrede
Tijdens de Nationale Vredesweek, dé actieweek voor vrede,  laat de Ambassade van Vrede in Almelo zien dat het anders kan: op zaterdag 15 september vanaf 13.30 uur organiseert de Ambassade een Walk of Peace. De start is bij de Bleekkerk, Hofstraat 1. Op zondag 16 september is er om 10.00 uur een Vredesdienst in de Bleekkerk. Het thema van de Vredesweek is: “Generaties voor Vrede”.

 Walk of Peace
Een Walk of Peace is geen mars, maar een wandeling. In kleine groepjes wordt in de binnenstad een route gelopen langs kerken, een moskee, de bibliotheek, het Huis van Katoen en Nu en andere plekken waar een activiteit plaatsvindt gericht op het thema van de Vredesweek “Generaties voor vrede “. Op het Kerkplein (Grote Kerk) komen ouderen en jongeren aan het woord over het thema. In verschillende kraampjes geven kerken en organisaties informatie over wat hen beweegt als het gaat om Vrede. Een groot jeugdorkest van de Samenwerkende Muziekverenigingen Almelo zorgt voor de muzikale omlijsting. Een korte afsluitende bijeenkomst is er tenslotte in de tuin van de Georgiusbasiliek.

 Met de Walk of Peace beleven we en laten we zien dat vreedzaam samenleven op zoveel plekken gebeurt en heel goed kan. We lopen samen met anderen, met wie we veel meer gemeen hebben dan verschillen. We verbinden ons met vrede en met elkaar!

Vredesdienst
De Oecumenische Vredesdienst wordt geleid door Siebe Hiemstra en is voorbereid door een werkgroep die samengesteld is met vertegenwoordigers van diverse geloofsrichtingen. Er is poëzie, zang en muziek.

Thema “Generaties voor Vrede”
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Ambassade van Vrede
Vrede: het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het helaas niet. Gelukkig zijn er op veel plekken mensen die zich hiervoor inzetten. In Nederland en daarbuiten. Mensen die écht naar elkaar luisteren en mensen samenbrengen. In Almelo is er een Ambassade van Vrede (PAX) waarin de Raad van Kerken Almelo, het Humanistisch Verbond Almelo en andere partners samenwerken.

Noot voor de redactie:
Voor méér informatie bel of mail gerust naar Cobi Noordhoff:
T: 0546-860948
E: cobinoordhoff@gmail.com