Ontmoeting met gevolgen

4 november 2023
Korneel Roosma – de Vries
Ontmoeting met gevolgen Dit toneelstuk gaat over twee vrouwen. De ene, Geertruydt Jansdochter Hoyer, vrouw van Menno Simons, is tot dusverre op de achtergrond gebleven. Tijd om dat te veranderen. Zij heeft ons veel te vertellen! De andere vrouw is een verre achter-, achter-, achterkleindochter van Geertruydt, Geerte de Vries, voorganger in een doopsgezinde gemeente die hier na haar werkzame leven afscheid neemt. Geerte is getrouwd met Symen de Boer en heeft Geertruydt ‘aangespoord’ om haar kant van de geschiedenis te vertellen. Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet?