Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt.

7 oktober 2023 Sieuwert Haverhoek
Lev Tolstoj, een profeet die monddood werd gemaakt

Als er anno 2023 in Rusland of elders ter wereld iemand verkondigt dat het doden van een medemens tegen de goddelijke wet van de naastenliefde ingaat, is hij zijn leven niet zeker. Want met deze uitspraak worden regimes en economieën bedreigd die op geweld en dus op legers en wapenindustrie zijn gebaseerd. Lev Tolstoj, Russische schrijver van beroemde romans als ‘Oorlog en vrede’ en ‘Anna Karenina’ durfde dat 140 jaar geleden wel aan. Zijn visie is nog steeds relevant. Het oeuvre dat hij na zijn bekering schreef, werd in Rusland verboden vanwege zijn kritiek op Kerk en Staat. Sieuwert Haverhoek (1945) vertaalt sinds een aantal jaren die verboden boeken en geeft daarover lezingen.