Zomergasten in De Bleek

Zomergasten.

Nog even en dan komt de Zomergast van dit seizoen naar de Bleek: Mevrouw Marian van Caspel, kunsthistorica.

Het afgelopen Bleeklezingenseizoen is ze ook gekomen om in het kort in de middag over Dante te spreken. Dat werd zo goed ontvangen dat het ons team mooi leek Marian van Caspel als Zomergast van dit jaar uit te nodigen. We waren net op tijd, ze heeft 3 zaterdagochtenden kunnen regelen voor Almelo en wel op
1, 8 en 15 juli, steeds van half elf tot half één, inloop voor koffie/thee vanaf 10 uur.
Entree € 10,- per keer, -voor leden/donateurs € 7.50
Welkom, graag opgeven bij
paulien.dejong@outlook.com  06-4374 1934. En, geef het door aan belangstellenden van wie wij geen e-mailadres hebben.

Namens ons team een hartelijke groet,
Pauline

Dante’s Divina Commedia: zijn reis door Hel, Louteringsberg en Hemelen in beeld gebracht. De Divina Commedia van Dante Alighieri (1265-1321) – 700 jaar geleden geschreven –behoort tot de grootste literaire werken van de Europese cultuur. In honderd canti beschrijft Dante zijn denkbeeldige tocht door hel, louteringsberg en hemelen. Deze reis leidt uiteindelijk tot de ‘Visio Dei’, het zien van God. Elk van de drie rijken bestaat uit tien afdelingen. Als begeleiders heeft Dante de dichter Vergilius, zijn geliefde Beatrice en tenslotte de mysticus Bernard van Clairvaux.

Vele kunstenaars hebben zich in de loop der eeuwen door het beeldend taalgebruik van de dichter laten inspireren. In deze cursus wordt Dante’s reis in beeld gebracht aan de hand van kunstwerken van de 14e eeuw tot nu. U ziet middeleeuwse miniaturen en illustraties van onder anderen Sandro Botticelli, William Blake, Salvador Dali, Robert Rauschenberg en Juke Hudig.

Tijdens drie bijeenkomsten maakt u in grote lijnen kennis met het verhaal van de Divina Commedia, de opbouw ervan, de kunstenaars die zich erdoor lieten inspireren en de diverse vertalingen in het Nederlands. De Divina Commedia vertoont een gelaagdheid die interpretatie op verschillende niveaus mogelijk maakt. Uiteindelijk komt u er wellicht achter dat het verhaal van Dante meer over uzelf gaat dan u had kunnen bevroeden.