Brief en actie: stop de oorlog – vrede nu !!!

Aan de president van de Russische Federatie, Vladimir Putin en de president van OekraÏne, Volodymyr Zelensky.

Excellenties,

Met verbijstering zien wij  de desastreuze gevolgen van het gewapende conflict tussen de buurlanden Rusland en OekraÏne. Duizenden jonge mensen sneuvelen in de bloei van hun leven op het slagveld. Onvoorstelbaar is het leed dat onschuldige burgers, waaronder kinderen en ouden, toegebracht wordt. Hoe is het mogelijk dat na de donkere jaren van de vorige eeuw de neerwaartse spiraal van geweld zich meer en meer doorzet?  Is de weg naar vrede geblokkeerd en onbegaanbaar geworden? 

We weigeren dit  te geloven met al die mannen en vrouwen die in de strijd tegen het fascisme hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid en voor een wereld bevrijd van tyrannie en onderdrukking.  We denken daarbij niet alleen aan de strijders aan de zijde van de westerse geallieerden, maar ook aan de miljoenen Russische mannen en vrouwen die hun leven opofferden voor de vrede. Wat hebben we veel te danken aan hun inzet en moed!

Nu  zich meer en meer een nieuwe  oorlog ontwikkelt, die wordt gevoed door wederzijds wantrouwen,  karikaturale beeldvorming en vijandigheid, roepen wij U, excellenties, op dit exclusieve denken te doorbreken en een nieuwe weg in te slaan die leidt tot vrede. Juist  vandaag is een inclusief denken harder dan ooit nodig gezien de vele schrijnende problemen en noden. We hebben elkaar nodig om de armoede en honger te bestrijden en het vluchtelingenprobleem en de klimaatcrisis aan te pakken.

Daarom doen wij het dringende beroep op u  om  af te zien van elke vorm van wapengeweld en de bereidheid  te tonen om elkaar als staatshoofden te ontmoeten en met elkaar in gesprek  te gaan over te nemen stappen op weg naar vrede. Een vredescommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van Russische en Oekraïense zijde,  zou onder leiding en toezicht van VN-gedelegeerden aan een vredesplan kunnen werken.

We hebben de bevolking van Almelo e.o. gevraagd om deze dringende oproep te steunen door de kaart “Stop de oorlog” te ondertekenen.
Wij geloven in kansen voor vrede! U ook?

Excellenties, wij wensen u wijsheid, moed en vertrouwen toe!
PAX Almelo – Raad van Kerken Almelo – Humanistisch Verbond Centraal Overijssel.

==================================================================

STOP DE OORLOG  – VREDE NU !!!!

Duizenden jonge mensen sneuvelen in de bloei van hun leven en onvoorstelbaar is ook het leed dat   onschuldige burgers, waaronder kinderen en ouden. toegebracht wordt. Daarom roepen wij  de presidenten Vladimir Putin en president Volodymyr Zelensky  dringend op

–  om voorlopig  af te zien van elke vorm van wapengeweld
– 
de bereidheid te tonen om elkaar als staatshoofden te ontmoeten
– 
met elkaar in gesprek te gaan over te nemen stappen op weg naar vrede

(een vredescommissie bestaande uit vertegenwoordigers van Russische en OekraÏense zijde zou onder leiding van VN-gedelegeerden aan een vredesplan
kunnen werken)

Handtekening:…………………………………………………………….