Brief aan de Raad van Kerken Nederland

Aan de Raad van Kerken Nederland
Kon. Wilhelminastraat 3
3813 HN Amersfoort

 Almelo, 23 februari 2023
Geachte leden van het moderamen,

Als leden van de Raad van Kerken Almelo voelen wij ons zeer betrokken bij het conflict in Oekraïne. Van harte ondersteunen we elke inspanning die de  Nederlandse Raad van Kerken onderneemt, ook via de Wereldraad van Kerken, om vrede en gerechtigheid te zoeken en deze barbaarse oorlog te stoppen. Het verheugt ons dat de Wereldraad van Kerken en de Nederlandse Raad van Kerken de aanval van het Poetim-regime op Oekraïne krachtig veroordeeld hebben. Ook de kerken in Rusland, waaronder de Russisch-Orthodoxe Kerk, zijn dringend opgeroepen er alles aan te doen om de vrede te bevorderen en deze heilloze oorlog te stoppen.

We zijn van mening dat de patriarch van Moskou,patriarch Kyrill, als hoofd van de grote en machtige Russisch-Orthodoxe Kerk in deze een zeer grote verantwoordelijkheid draagt en een  niet te onderschatten,  gezaghebbende en invloedrijke positie inneemt.
Helaas blijkt uit zijn reacties tot nog toe niet, dat hij zijn invloed en gezag als hoofd van de Russisch-Orthodoxe Kerk ook laat gelden in het zoeken naar een weg tot vrede. Integendeel: heel opzettelijk en geheel ten onrechte wordt het conflict tussen Rusland  en Oekraïne getrokken in de sfeer van een conflict tussen Rusland en het Westen (lees: VS en NATO). Meer nog:het Westen wordt er openlijk van beschuldigd door deze kerkvorst, alle middelen aan te wenden om broedervolken tot vijanden te maken.( In de u bekende brief van 10 maart 2022 aan de Wereldraad van Kerken wordt hierop uitvoerig doorgeborduurd)

Beklemmend hierbij is toch wel, dat nergens in de brief sprake is van een veroordeling van de inval in Oekraïne . Geen enkele veroordeling van de bombardementen op scholen en andere civiele doelen, geen woord over de barbaarse behandeling van onschuldige burgers, waaronder bejaarden, vrouwen en kinderen. Geen kritisch woord over de misdaden tegen de menselijkheid begaan door Russische soldaten. Geen enkele vorm van empathie met de onschuldige lijdende bevolking.
Kyrill wil ons doen geloven dat het Westen de eigenlijke agressor is die door  “russofobie” gedreven leed toebrengt aan de Russische politieke  en militaire leiders, maar vooral aan het Russische volk.

Verbijsterend!!
Horen we hier nog de stem van het hoofd van een Christelijke kerk of een leider gemanipuleerd en geïndoctrineerd door politieke machthebbers?
Het is o.i.z. van het grootste belang om onze verontwaardiging te uiten over dit alles en opnieuw en bij herhaling een dringend appel te doen op patriarch Kyrill om op te komen voor recht,  gerechtigheid en waarheid en zich uit te spreken tegen de oorlog en elke vorm van agressie tegen de soevereine Oekraïense staat en de misdaden tegen de menselijkheid.
Gezien de uitermate gezaghebbende positie van patriarch Kyrill binnen de Russische samenleving menen we het bovenstaande nog eens onder uw aandacht te moeten brengen, in de hoop dat een beroep op deze kerkvorst door de Nederlandse Raad van Kerken en via de Wereldraad van Kerken een bijdrage zal leveren aan de vrede voor Oekraïeners en Russen.

Namens de Raad van Kerken Almelo
Evi Stuurman, secretaresse