Wereldgebedsdag – Zichtbaar geloven

Op vrijdag 3 maart as vindt in de Armeens Apostolische Kerk, aan de Vriezenveenseweg te Almelo, de jaarlijkse viering van Wereldgebedsdag plaats. Aanvang is om 19.30 uur.  

Een wereldwijd gebeuren!
Op de eerste vrijdag in maart,  gaat het gebed de wereld rond. Honderdduizenden mensen – in 173 landen – voelen zich verenigd en bemoedigd.
In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan de jaarlijkse viering. Met de viering wordt uiting gegeven aan het onderlinge gevoel van verbondenheid en solidariteit.

Wat deze vrijdag tot een speciale dag van gebed maakt, is dat gedurende 24 uur ergens in de wereld bijeenkomsten plaatsvinden. Wereldgebedsdag wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst te stellen van elkaar en de samenleving en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. Wereldgebedsdag biedt gelegenheid om over “eigen grenzen” heen te kijken en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met mensen over de hele wereld.

Thema
Het thema van de viering is dit jaar: “Zichtbaar geloven”.  De liturgie is gemaakt door vrouwen uit  Taiwan.
Medewerking
Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische Kerk en “The Lord’s Choir”. Na afloop is er gezamenlijk koffie/thee drinken.
Datum en tijdstip: vrijdag 3 maart 2023 om 19.30 uur.
Plaats: Armeens Apostolische Kerk, Vriezenveenseweg 174, Almelo.|
Organisatie: Raad van Kerken Almelo.

Iedereen is van harte welkom!!