Orgelconcert in de Grote Kerk

Op zondag 18 december 2022 wordt de zondagmiddagserie in de Grote Kerk voortgezet met een optreden van het Roder Meisjeskoor. Dit koor behoort tot de top van de Nederlandse jeugdkoren. Het concert staat volledig in de sfeer van het kerstfeest. Als vorm is gekozen voor het z.g. Festival of Lessons and Carols. Bijbelverhalen rond de geboorte van Jezus worden afgewisseld met o.a. koorbewerkingen van carols, oorspronkelijk volksliederen van
de straat. Dit geheel in Engelse stijl. Bij enkele liederen is gelegenheid tot samenzang.
Het koor staat onder leiding van Sonja de Vries. Het orgel wordt bespeeld door Sietze de Vries, o.a. organist van de Martinikerk te Groningen.

Aanvang 15.30 uur. Toegang vrij. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.