Mystiek in De Bleek

“Van Hadewijch tot Hillesum”
Annette van Dijk

Er bestaan erg veel vooroordelen over ‘mystiek’ en door de tijd heen is ook de betekenis van het woord nog al eens veranderd. Zo wordt er gesproken van ‘een mystieke oogopslag’, ‘wijn met een mystiek bouquet’ en ‘we zaten in een mystiek restaurantje’. Over die betekenis van het woord heb ik het niet. En ook niet over andere vage, esotherische gevoelens, die soms als mystiek worden geduid. 

Mij gaat het om mystiek als een vorm van spiritualiteit, zoals we die aantreffen bij grote mystici als Hadewijch, Eckhart en ook mystieke denkers uit latere tijden. Mystici die wel degelijk met beide benen op de grond stonden.

De cursus, die op drie ochtenden gegeven wordt, noemde ik daarom ‘Van Hadewijch tot Hillesum’. Aan de hand van een aantal belangrijke mystici uit verschillende tijden wil ik bekijken wat mystiek eigenlijk is, hoe daar in verschillende tijden mee werd omgegaan, en wat mystiek in onze tijd kan betekenen.

Hoewel de drie ochtenden bedoeld zijn als één cursus, kunnen de ochtenden ook los van elkaar gevolgd worden. De belangrijkste begrippen worden steeds even herhaald.
Het programma ziet er – kort – als volgt uit.

  • Bij de eerste cursusdag wordt het begrip mystiek besproken. Er wordt getoond hoe daar in verschillende tijden mee werd omgegaan aan de hand van teksten, geïllustreerd met voorbeelden uit de muziek.
  • Bij de tweede cursusdag worden mystici uit verschillende tijden besproken. 
  • Bij de derde cursusdag ligt het accent op hedendaagse mystiek, en de verhouding van hedendaagse mystici tot mystici uit het verleden. 

Er worden steeds verschillende ‘werkvormen’ gehanteerd. Behalve informatie worden teksten op verschillende manieren gelezen, wordt de functie van muziek daarbij bekeken en is er tenslotte ook de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.
Tijdens de cursus worden teksten uitgedeeld; waar nodig zullen er steeds vertalingen zijn. Er is geen voorkennis nodig om alles te kunnen volgen.

Plaats:             Stadskerk De Bleek   Hofstraat 1  7807 AB Almelo
De cursus Mystiek vindt plaats op de zaterdagen
30 juli,                       6 augustus               en                   20 augustus.
Vanaf 10.00 uur worden de deelnemers welkom geheten met een kop koffie of thee.
De cursus start om 10.30 uur en duurt tot 12.30 uur.
Kosten: € 7,50 per lezing. Een passe-partout voor de hele serie kost € 18,00.

Aanmelden kan bij Pauline Vrolijk via e-mail: paulien.dejong@outlook.com of telefonisch via 06-43741934