Lezing met Caroline van der Plas

Op zaterdag 5 februari 2022 verwelkomen we Caroline van der Plas, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging en lid van de Tweede Kamer.

Zij zet zich in voor een betere behandeling van de belangen van individuen en groepen tegen een bureaucratische overheid en een dominante eenzijdige invloed van bedrijven en organisaties. Haar beweging is ontstaan vanuit de ‘boerenbeweging’ voor een eerlijke prijs voor agrarische producten en vanuit de Partij voor de Dieren voor meer aandacht voor de natuur en het algemeen welzijn.

Caroline van der Plas werd in oktober 2021 gekozen tot beste volksvertegenwoordiger: “Het is een win-winsituatie” RTV Oost berichtte hierover.
Recent is een nieuwe regeringsploeg aangetreden. Wij zijn benieuwd welke wegen Caroline gaat bewandelen.  Wij verwachten een levendige uitwisseling van gedachten.
En wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan deze uitwisseling. Hoe kan de overheid het geschonden vertrouwen van de burger herstellen? Voor zowel de coalitie als de oppositie is dit een uitdaging van formaat.
Het Bleeklezingenteam zoekt naar diversiteit onder mensen, die iets te zeggen hebben. Dan kan je gebruik maken van een kleurrijk en veelzijdig  palet. Anders gezegd wil het team een platform bieden aan mensen die niet direct verbonden zijn aan een kerk of religieuze stroming.

In het verleden heeft het team Pieter Omtzigt uitgenodigd. Helaas kon hij vanwege ziekte en Coronabeperkingen niet komen. Ook de voorzitter van Urgenda, Marianne Minnema, is uitgenodigd om naar de Bleek te komen en haar verhaal te vertellen. Zodra zij gelegenheid heeft zal zij de uitnodiging aanvaarden.

De lezingen vinden plaats in de kerkzaal van stadskerk De Bleek, beginnen om 16.30 uur. De zaal is open vanaf 16.00 uur. Toegang bedraagt € 7,50 en is inclusief een kopje koffie of thee en een hapje en drankje na afloop.

BLEEKLEZING
Waar:         stadskerk De Bleek  –  Hofstraat 1 – Almelo
Wanneer:   zaterdag 5 februari 2022.
Aanvang:   16.30 uur   –   zaal open vanaf 16.00 uur
Toegang:    € 7,50 en dat is inclusief een kop koffie/thee en een hapje en drankje na afloop.
Gezien de situatie na de persconferentie van 14 januari 2022 gaan wij ervan uit dat wij max. 80 personen ontvangen in de kerkzaal.
Aanmelden is daarom noodzakelijk.
Dat kan bij Pauline Vrolijk e-mail: paulien.dejong@outlook.com  mobiel
(06) 437 419 34 en bij Pieter van Rijssel e-mail: rijsp@outlook.com  mobiel
(06) 577 842 39.

Op de website www.debleekalmelo.nl vindt u de laatste stand van zaken rond de corona-maatregelen. Als de situatie op 25 januari 2022  – nieuwe persconferentie – daar aanleiding toe geeft dan vindt u hier de meest actuele gegevens.