Carnaval op zondag

CARNAVAL op zondag 14 februari 2021

Het is vandaag carnavalszondag. Dan wordt alles op z’n kop gezet: de gekken en narren krijgen het voor het zeggen. In het Jodendom is er een vergelijkbaar feest: het Poerimfeest. Dat viert men op 26 februari a.s. Ook met verkleedpartijen en meer drank dan goed voor hen is. Dan wordt het boekje Esther gelezen in de synagoge.

U maakt deze ochtend kennis met het verhaal van Esther. Haar naam betekent: in het verborgene. Daarbij zullen de teksten van Nico ter Linden de leidraad vormen. E.e.a. wordt verluchtigd met afbeeldingen, deuntjes, liederen en een zegen. Het afgelopen jaar is bij velen het leven overhoop gegooid. Was, is dat ook bij u het geval?

Voelt u er voor om die oude of nieuwe wereld eens flink op z’n kop te zetten? Stem dan af op de Bleekkerk. Via de website www.debleekalmelo.nl kunt u vanaf zaterdagavond een link vinden voor een directe verbinding én u vindt daar tevens een liturgie. De viering begint om 10.00 uur.  

Bij de ADA-diensten
Ieder jaar verzorgt de liturgiegroep, bestaande uit 3 vrouwen en 2 mannen, een vijftal Anders Dan Anders vieringen. Daarnaast verzorgen zij de viering op Goede Vrijdag.
De vieringen worden op een andere manier dan normaal vorm gegeven. Dat leidt regelmatig tot bijzondere vieringen. Zo stond op zondag 27 december jouw mooiste kerstlied centraal. Een flink aantal gemeenteleden stuurden hun favoriete kerstlied in. Zo ontstond een viering met 12 + 1 = alle 13 goed!