Nieuwsbrief mei 2020 RvKN

NIEUWSBRIEF MEI

Dit is de tweede Nieuwsbrief ‘nieuwe stijl’ die u van de Raad van Kerken ontvangt. We hopen dat deze ook weer zijn weg vindt naar ieder die de oecumene een warm hart toedraagt. Daarvoor is nog wel wat nodig. In het kader van de AVG moet iedereen die de Nieuwsbrief wil (blijven) ontvangen, zijn of haar inschrijving eenmalig bevestigen. Dus ook degenen die al jaren iedere maand de oude, vertrouwde e-flits ontvingen. Lees verderop hoe u dat doet.

Open hier de nieuwsbrief.