Vespers in de Stille Week

Evenals voorgaande jaren worden in de binnenstadskerken in de Stille Week vespers
gehouden:
Maandag 6 april –    19.00 uur Oecumenische vesper: St. Georgiusbasiliek
Dinsdag 7 april –      19.00 uur Oecumenische vesper: Grote Kerk
Woensdag 8 april – 19.00 uur Oecumenische vesper: De Bleek
Informatie over de oecumenische vieringen: ds. Pieter Endedijk, tel.: 06 208 00 209