Afgelast

Beste lezer,

Met veel spijt hebben collega Endedijk en ik in onderling overleg besloten om de presentatie over Exodus-Pesach (zie onderstaand bericht) af te gelasten. Overal is grote onzekerheid over de risico’s die verbonden zijn aan een dergelijke bijeenkomst. Mensen besluiten om niet te gaan, anderen aarzelen. Het lijkt ons in dat verband beter om zo vroeg mogelijk duidelijkheid te verschaffen en dat heeft ons gebracht tot dit besluit. We hopen en verwachten dat u daar begrip voor hebt. Als de presentatie op een later tijdstip wel doorgaat dan krijgt u daarover bericht.

Vriendelijke groeten van Koos Sluiter