Wereldgebedsdag 2020

Samen bidden, samen vieren, samen delen

Het thema van de Wereldgebedsdag is dit jaar:
 “Sta op en ga !”
De orde van dienst voor deze viering is gemaakt door vrouwen van het Wereldgebedsdag-comité van Zimbabwe.
Op de eerste vrijdag in maart gaat het gebed de wereld rond. Ieder jaar opnieuw voelen honderdduizenden mensen in wel 173 landen zich door gebed verenigd en bemoedigd. Nederland doet sinds 1929 mee aan de jaarlijkse vieringen van de Wereldgebedsdag, Door deelname aan de viering geven wij uiting aan het onderlinge gevoel
van verbondenheid en solidariteit.

Datum: Vrijdag 6 maart. Aanvang 19.30 uur
Plaats: Armeens Apostolische Kerk – Vriezenveenseweg 174 Almelo
Medewerking wordt verleend door het koor van de Armeens Apostolische Kerk en het
koor “The Lord’s Choir”.
Na afloop van de viering is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten in één van de bijzalen van de kerk en te genieten van een Armeense tractatie bij de koffie of thee.
Toegang vrij. U bent van harte welkom!!