Presentatie Exodus en Pesach

De presentatie richt zich op het Bijbelboek Exodus dat in deze tijd op het leesrooster
staat. Veel beelden zijn ontleend aan het werk van Marc Chagall. Exodus is het verhaal van de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Een belangrijk gebeuren is de
doortocht door de Schelfzee.
Daarna begint een tocht door de woestijn waar Mozes de Tien Woorden ontvangt.
Met Pesach, het Joodse Paasfeest, staat die bevrijding centraal. Hoogtepunt is dan
de seidermaaltijd; gerechten op de seiderschotel vertellen het verhaal dat is te vinden
in de ‘haggada’, een boekje dat aan tafel wordt gelezen.

Datum :      Donderdag 19 maart
Tijd :          14.00uur
Plaats :      De Schouw, Kerkplein 3
Entree :     gratis
Inleider :   ds. Koos Sluiter