Gebedsweek voor de eenheid van de christenen

Gebedsweek voor de Eenheid van de christenen  van 20 t/m 27 januari 2019

‘Thema ‘Recht voor ogen’
Het thema is ontleend aan het bijbelboek Deuteronomium waar staat: Zoek het recht
en niets dan het recht (Deuteronomium 16:20).
De werkgroep Oecumenische Vieringen Binnenstad Almelo wil deze keer de nadruk
leggen op ontmoeting. Daarom is gekozen voor een andere opzet van deze gebedsweek. Elke dag van de week is er in elk van de deelnemende kerken een korte vesper.
Op de vrijdag zal die vesper worden gevolgd door een maaltijd, waarbij veel ruimte zal zijn voor ontmoeting en gesprek.
De week wordt op zondag 27 januari om 10.00 uur afgesloten met een Oecumenische
viering in het gebouw van het Leger des Heils, Troelstralaan 1, Almelo.

De hele week ziet er als volgt uit:
Maandag 21 januari 19.00 uur vesper in de Sint Georgius Basiliek
Dinsdag 22 januari 19.00 uur vesper in de Doopsgezinde kerk
Woensdag 23 januari 19.00 uur vesper in de Bleekkerk
Donderdag 24 januari 19.00 uur vesper in de Grote Kerk
Vrijdag 25 januari 18.00 uur vesper bij het Leger des Heils
met een maaltijd erna, een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd, richtbedrag € 3,00

Zondag 27 januari 10.00 uur oecumenische viering in wijkcentrum De Schelf
(verzorgd door wijkgemeente NOACH en de Jozefkerk) i.s.m. Zanggroep Together en het Sint Jozefkoor