Mariapassie

Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt

De Mariapassie komt naar Ootmarsum, u komt toch ook?

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes  financieel mogelijk te maken. Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen  met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds
wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.
Voor verdere info boekingen en kaarten bestellen zie:
www.demariapassie.nl

Het project      De Maria Passie
Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister. Maar wie was Maria eigenlijk.  De Mariapassie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin vele aspecten aan bod komen om een bredere kennis te verwerven over de persoon Maria.
Verkondiging door de engel, zwangerschap en huwelijk op jonge leeftijd, geboorte, moederschap, bekendheid, twijfel, geloof, angst, hoop, rouw, verdriet, mee-lijden, verschijningen. De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht en gekoppeld aan de huidige tijd.  De try-out voorstelling was in Enschede. En de première in Rotterdam. Verslagen van de verdere voorstellingen en andere info vind op de site www.demariapassie.nl
Het is een prachtige theatervoorstelling geworden waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-)muziek. Het brengt op een vernieuwende en verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht.

Datum                   Tijd                      Plaats  
09-02-2019       20.00 uur            Ootmarsum H.H.  Simon en Judas kerk

Verkoop kaarten: vanaf 15 november zijn kaarten in de voorverkoop á € 10 verkrijgbaar bij de VVV te Ootmarsum en Denekamp alsmede de overige VVV’ s in Noord Oost Twente. Op 9 februari bedraagt de prijs van de toegangskaarten  € 12,50.

Eveneens voorverkoop: tijdens kerstvieringen zijn kaarten in de kerk verkrijgbaar á € 10 .