Geloven 3D – start van vier lezingen

Geloven in 3D. Inleiding

3D staat voor driedimensionaal. Beeldhouwwerk met hoogte, breedte en diepte kun je aanraken. We kennen 3D printen en 3D beelden, nieuwe technieken om voorwerpen te maken; maar 3D bestaat feitelijk al vanaf de oerknal. Niet zo vreemd dat oude beschavingen al ruimtelijke kunst kenden.
Die kunst zal een religieuze lading hebben gehad.
Mensen geloofden in 3D. Door hun ruimtelijkheid krijgen
beelden een andere uitstraling en geladenheid. Zo vertellen
ze hoe mensen gestalte geven aan hun verhouding met
goden en hogere machten. In de christelijke kunst leidt dat tot sterk wisselende beelden en daar gaat deze cursus over.

Eerste lezing op dinsdag  16 oktober om 20.00 uur in de Pniëlkerk
Meer informatie op blz. 13 van de activiteiten brochure