Afscheid Anne van der Meiden

“Gedurende een reeks van lange jaren was Anne van der Meiden gastvoorganger in stadskerk De Bleek, Hofstraat 1, 7607 AB Almelo.

Op zondag 30 september om 10.00 uur nemen we in stadskerk De Bleek afscheid van Anne van der Meiden. Als gastpredikant ging hij ieder jaar enkele zondagen per jaar voor in een viering. De laatste jaren las hij steeds een stukje uit de Twentse Bijbelvertaling, waaraan hij zelf hartstochtelijk meewerkte. Hij illustreerde de uitleg regelmatig met een anekdote uit de familiekring. Als afsluiting van deze periode wil de Open Oecumenische gemeente De Bleek op haar eigen wijze afscheid nemen van Anne van der Meiden. Helene Westerik leidt deze viering samen met de leden van de liturgiecommissie.

U wordt van harte uitgenodigd dit afscheid bij te wonen.