E flits juli 2018

Nieuwe secretaris
Een ieder die ambitie heeft secretaris van de Raad van Kerken te worden kan tot 6 juli solliciteren. Voor meer informatie omtrent de inhoud van de functie en het profiel: klik hier. De gesprekken volgen begin september en de Raad hoopt ongeveer half oktober met een nieuw gezicht naar buiten te kunnen komen.

Interim-secretaris
Het moderamen heeft drs. Hillie van de Streek benoemd als interim-secretaris bij de Raad van Kerken. Hillie is lid van de beraadgroep Samenlevingsvragen en heeft onder meer ervaring als directeur van de Stichting voor Christelijke Filosofie te Amersfoort. Ze blijft totdat de nieuwe secretaris het werk kan oppakken.

Afscheid secretaris
Klaas van der Kamp zal als vertrekkend secretaris afscheid nemen op vrijdagmiddag 31 augustus van 15.00 uur tot 18.00 uur, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1C in Utrecht. Er zal een presentatie zijn van Kerkproeverij en Klaas zal een causerie verzorgen over beeldcultuur. Natuurlijk is er gelegenheid hem de hand te drukken bij de receptie. Downloaden uitnodiging: klik hier. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl Wie Klaas wil blijven volgen op internet kan de site www.klaasvanderkamp.nl bezoeken.

Kerkproeverij
Op zondag 16 september en zaterdag 15 september vindt in de meeste kerken de kerkproeverij plaats. Gemeenteleden worden gestimuleerd om iemand als gast mee te nemen naar de kerk. Om de campagne onder de aandacht te brengen zal er voorafgaand aan het weekend op creatieve wijze aandacht zijn voor de Kerkproeverij met street-art. Tijdens het afscheid van Klaas van der Kamp wordt daar verder op ingegaan.

Week van gebed
Met het thema ‘Recht voor ogen’ krijgt de Week van gebed voor de eenheid van de christenen 2019 verder invulling. Er kunnen nu al bestellingen worden geplaatst; na de zomersluiting van het bureau zal het materiaal worden uitgeleverd. Bestelformulier: klik hier

AVG
De Raad van Kerken heeft de nieuwe Europese richtlijnen over privacy (AVG) besproken. De diverse lidkerken proberen allen recht te doen aan de zorgvuldigheidseisen van persoonlijke gegevens. Op de website van de Raad van Kerken wordt het gesprek daarover voortgezet om mensen te blijven attenderen op aspecten van de regelgeving.

Amsterdam: Wereldraad en walk of peace
Tijdens het Centraal Comité van de Wereldraad in Genève is er al een opmaat geweest voor de herdenking van 70 jaar Wereldraad met een bezoek van de patriarch van Constantinopel en de paus uit Rome. Het feest krijgt officieel invulling op 23 augustus in Amsterdam met onder meer een walk of peace (meer informatie) en een viering. Er komen nogal wat buitenlandse gasten onder wie bisschop Mirkis uit Irak en de leiding van de Wereldraad; voor hen is op de website een speciale link geplaatst om zich te melden. Zij die vanuit Nederland toegang willen hebben tot de Nieuwe Kerk moeten zich eveneens vooraf melden. Klik hier.

Krieger nieuwe voorzitter CEC
Ds. Christian Krieger van de protestantse kerk uit Elzas – Lotharingen is tijdens de assemblee van de Conferentie van Europese Kerken gekozen als nieuwe voorzitter van de CEC. Hij volgt de Anglicaanse bisschop Christopher Hill op. Tijdens de assemblee in Novi Sad kwam onder meer naar voren hoezeer de mensen op de Balkan enerzijds verlangen deel te nemen aan de Europese gemeenschap en tegelijk de wonden ervaren van de achterliggende oorlogen.

Vredesweek
De Vredesweek 2019 vindt plaats van 15 september tot 23 september. Het thema is ‘Generaties voor vrede’. Op diverse plaatsen zal er een walk of peace worden gehouden, zoals in: Almelo, Harderwijk, Leeuwarden, Lochem, Naarden-Bussum, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

Bureau
Het bureau is gesloten van 20 juli tot en met 17 augustus. Mensen met dringende vragen kunnen zich melden per mail: rvk@raadvankerken.nl.