E flits – juni 2018

Europese kerken
De ontwikkelingen in het verenigde Europa zijn in een stroomversnelling gekomen met de aangekondigde Brexit. Ongetwijfeld is dat een van de thema’s tijdens de vijfjaarlijkse assemblee van de Europese Kerkenconferentie die tot woensdag 6 juni wordt gehouden in Novi Sad. Nederland is vertegenwoordigd met een delegatie van tien mensen. Op de website zijn impressies te lezen. Klik hier

Kerkproeverij
Zowel het blad ‘Klooster!’ als het blad ‘Ideaz’ hebben een themanummer gewijd aan gastvrijheid en de theologie van de uitnodiging, zoals Stefan Paas erover sprak tijdens de inspiratiedag voor Kerkproeverij, die plaatsvindt op zondag 16 en zaterdag 15 september. Over de Kerkproeverij: klik hier

Secretaris
De Raad van Kerken spreekt op woensdag 13 juni over het profiel en de procedure om tot invulling van de vacature voor een algemeen secretaris te komen. Klaas van der Kamp heeft aangekondigd per 1 september te gaan werken als classispredikant. Omdat de definitieve invulling van de vacature meer tijd vraagt, zal er in de tussenperiode worden gewerkt met een interim-secretaris. Het moderamen verwacht nog voor de zomer daarvoor een oplossing te vinden.

G-kerken
De Raad van Kerken spreekt in juni met een kleine commissie verder met vertegenwoordigers van de 3 kleine gereformeerde kerken. Het gaat over de ideële verbindingen die er zijn tussen deze kerken en de kerken binnen de Raad.

Wereldraad
Het Centraal Comité van de Wereldraad van Kerken komt vanaf 15 juni bijeen in Genève. Joris Vercammen (oud-katholiek) en Karin van den Broeke (protestant) zijn onder meer lid van dit oecumenisch overlegorgaan. Laatstgenoemde zal vanaf deze bijeenkomst ook toetreden tot het Uitvoerend Comité. Paus Franciscus bezoekt als eerste paus ook het Centraal Comité. Dat zal zijn op donderdag 21 juni. Het bezoek staat gepland in het kader van het zeventigjarig bestaan van de Wereldraad, wat daarnaast op 23 augustus in Amsterdam wordt gevierd.

Campinggasten
Jonge mensen uit diverse kerken worden opgeroepen mee te doen met een ontmoeting van jongeren uit diverse landen voor een vierdaagse voorafgaand aan de viering van 70 jaar Wereldraad. De jonge mensen in de leeftijd van 18 tot 25 jaar verblijven op een camping bij Leusden en krijgen een boeiend programma, waarin ze samen kijken naar de betekenis van de Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Klik hier.

MissieNederland
Vertegenwoordigers van MissieNederland en Raad van Kerken hebben gesproken over mogelijkheden de samenwerking te intensiveren. De verwachting is dat er nieuwe stappen van samenwerking kunnen worden gezet, nadat er enkele jaren geleden al een strategische overeenkomst is getekend.

Afscheid
Hans en Marja van Vliet nemen zaterdag 19.00 uur afscheid als territoriale leiders van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije. Hans is ook jaren vicevoorzitter geweest van de Raad van Kerken. Ze gaan met pensioen.

Onrust
‘Waar is de onrust?’ Die ontdekkende vraag stelde Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken tijdens het vijftigjarig jubileum dat onlangs in de Joriskerk in Amersfoort is gevierd. De teksten van Iris Speckmann, Herman Woorts en Dirk Gudde en de uitgewerkte liturgie zijn integraal te vinden op de website. Klik hier

Film
Tijdens het tiende lustrum van de Raad is een korte film van Het Vermoeden getoond. De film wordt ook gebruikt als ondersteuning van de geldwerving. Klik hier De Raad van Kerken vraagt plaatselijke raden van kerken om eenmaal per jaar een collecte te houden voor het landelijke oecumenische werk. De opbrengsten vanuit de Week van gebed zijn zeer bemoedigend. De Raad hoopt ook op collecten in de vredesweek en bij andere gezamenlijke vieringen.