Nieuws van De Lichtkring

Kerststallen expositie

In deze kersttijd vertelt een kerstgroep het verhaal van de geboorte van Jezus. In De Lichtkring is op vrijdag 22 en zaterdag 23 december van 13.00 -16.00 uur een kleine kerststallenexpositie. Er zijn verschillende karakteristieke kerstgroepen te zien uit verschillende werelddelen. Bovendien is er  koffie/thee met Zwitsers kerstgebak. Kosten: 2 euro per persoon.

Franciscus en de kerststal
Franciscus van Assisi liet in het jaar 1223 in Greccio (Italië) een ‘levende’ kerststal maken. Hij was erg geraakt door het kerstverhaal en wilde dat delen door het verhaal uit te beelden. Dankzij Franciscus werd het meer en meer gebruik om in de kerk en thuis een kerstgroep neer te zetten.

Kerstgroepen
Jozef, Maria en het kind zijn in elke kerstgroep te zien. Maar soms ook herders met schapen, koningen en kamelen, de os en de ezel. Er zijn min of meer standaard kerstgroepen die erg op elkaar lijken. Maar er zijn ook varianten die per land en cultuur verschillen. Een kerstgroep met lama’s bijvoorbeeld, of met mensen in de klederdracht van de streek. In de Lichtkring is een beperkte verzameling van enkel karakteristieke kerstgroepen te zien.

Creatieve en meditatieve activiteiten
In de lichtkring worden allerlei activiteiten georganiseerd. Sommige activiteiten zijn meditatief, andere ook creatief. Zo is er meditatie door te tekenen, een workshop paaskaars versieren en zijn er meditatie avonden en bezinningswandelingen. In de regel zijn er activiteiten op de eerste en derde donderdagavond en op de vierde zaterdag van de maand. Op  www.veelstemmiglicht.nl   is het jaarprogramma te vinden.

De Lichtkring
De Lichtkring, waarin de activiteiten van Veelstemmig Licht plaats vinden, is een initiatief van Monica Schwarz en Siebe Hiemstra. Monica Schwarz is predikant van de Open Oecumenische Gemeente De Bleek te Almelo.

Aardse spiritualiteit
Veelstemmig Licht is een werkplaats voor aardse spiritualiteit: een manier om geloof en de dagelijkse dingen met elkaar te verbinden. Het biedt activiteiten, producten en inspiratie. De symboliek van de dagelijkse dingen helpt om aandachtig te leven en in het gewone het bijzondere te zien.