Openhuis Eredienst in Kerstsfeer

Toeleven naar Kerst 

Op zondag 10 december as. om 10:00 uur is er in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, aan de Reeststraat/hoek Flevoplantsoen te Almelo een openhuis eredienst in Kerstsfeer. De Beeklustblaozers blazen vanaf 09:30 uur de dienst aan. De dienst heeft het karakter van een apostolische eredienst en wordt geleid door de heer Tim Kroes, geestelijk verzorger binnen het apostolisch genootschap. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee of limonade.

Toeleven naar kerst

De eredienst is een belangrijk wekelijks terugkerende activiteit binnen het genootschap. In een ontspannen sfeer ontmoet men elkaar. Tijdens de eredienst wordt het religieus gevoel verbonden, aan de wil om zinvol te leven.

Tim Kroes leidt de eredienst. Daarin staat de weekbrief centraal: een geschreven actuele overdenking. Tim spreekt vanuit eigen levenservaring en inzichten en sluiten aan op wat er leeft. Op deze tweede zondag van de maand is er ook een moment van herdenking en staan we stil bij de betekenis van mensen die zijn overleden.

Het Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap is een plaats voor religieus-humanistische zingeving. Religieus in de betekenis van verbondenheid met alles wat is. Apostolischen ervaren verwondering en ontzag voor het mysterie van het leven. Zij geloven dat alles voortkomt uit dezelfde oorsprong en beseffen dat het leven deel is van een allesomvattend geheel. Alle mensen zijn gelijkwaardig en in essentie met elkaar verbonden.

Deze religieuze basis vertaalt zich in een humanistische levenshouding. Apostolischen voelen de verantwoordelijkheid om belangrijke waarden als compassie, solidariteit en duurzaamheid in praktijk te brengen. Liefdevol leven maakt duurzaam samenleven mogelijk. Het genootschap roept op te kiezen voor een liefdevolle gezindheid en haar waar te maken in eigen leven.

Apostolischen vormen gemeenschappen en zoeken de ontmoeting met iedereen die bewust bezig wil zijn met zingeving en levenskunst. In deze ontmoetingen zoeken ze naar religieuze verdieping en naar antwoorden op levensvragen. Dit inspireert hen om vanuit compassie te werken aan meer solidariteit en duurzaamheid.

Voor méér informatie bel of mail gerust even, hartelijke groeten, Cobi Noordhoff
E: cobinoordhoff@gmail.com
T: 0546-860948